Har vi vænnet os til drab?

Blåkærgård, Ringbo, Saxenhøj, Lindegården… Fire bosteder for mennesker ramt af kronisk sindssyge – og fire arbejdspladser, hvor fem ansatte har mistet livet, mens de varetog omsorgen for deres syge medborgere.

Hver gang er der mange ofre: Den dræbte selv, arbejdskolleger, familie og venner. Og så gerningsmanden, som typisk var drevet til sine handlinger af sine sindssyge oplevelser af, hvordan verden er skruet sammen.

Som psykiater er jeg nødt til at sige: Enten skal vi vænne os til drab på plejepersonale (og på medbeboere) – eller gøre op med nogle af de myter, som sætter deres præg på psykiatrien.

Læs Hans Henrik Ockelmanns indlæg på DPS’ blog