Region Hovedstadens Psykiatri udbyder en ny uddannelse til specialist i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)

SPECIALISTUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKIATERE OG PSYKOLOGER

Fra september 2015 til december 2017 afholdes en ny specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Uddannelsen består af 2 moduler. Alle undervisere og supervisorer er godkendte. Uddannelsen forventes godkendt i DP og DPS.

 


Omfang af Modul 1: 

96 timers teori og metode (16 workshops)
60 timers gruppesupervision


Omfang af Modul 2:

64 timers teori og metode (10 workshops)
60 timers gruppesupervision, heraf 19 timers supervision af supervision
45 timers feedback på egen stil
5 timers vejledning i skriftligt arbejde


Målgruppe:

Psykologer med autorisation og læger med speciallæge i psykiatri. Desuden for andre faggrupper, der arbejder aktivt med kognitiv terapi (max 25% af sidstnævnte målgruppe).


Sted:

Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø


Pris pr. modul:                       

28.000 kr. for interne i RHP og 38.000 kr. for eksterne


Program og tilmelding:      

https://kursusportalen.regionh.dk , søg efter Specialistuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)


Tilmeldingsfrist:                   

26. august 2015


 

Hent opslag som pdf.