Psykiatri er ikke bare psykiatri

Lige nu er der lydhørhed over for psykiatrien fra politikere og presse. Det stiller krav til fagfolkene.

Læs mere her

Bragt i Ugeskrift for Læger 2011; 173 (37): 2297.