Peter Gøtzsche er ude i et uetisk korstog mod psykisk syge

Af professor, overlæge, dr.med. Raben Rosenberg

     “At en leder af et Cochrane-center kan mene, at der er evidens for, at psykoterapi kan være hovedbehandlingen af alle psykiske lidelser vidner om manglende kendskab både til den videnskabelige litteratur og den kliniske virkelighed.”

I det postmoderne samfund skaber vi selv vor egen virkelighed. Ingen fagfolk skal tro, at de har særlig ekspertise – da slet ikke psykiatere.

Anden forklaring kan jeg ikke finde for, at Peter Gøtzsche  kan føle sig kaldet til at udtale sig så unuanceret og bombastisk om psykiatrisk behandling, som han kun kender fra skrivebordspositionen, hvor han kan udvælge og tolke den videnskabelige litteratur, som det passer ham.

Som kompetent fagmand ved han selvfølgelig, at den videnskabelige litteratur skal tolkes med forsigtighed, men det synes  ham ligegyldigt, når man i dag selv kan skabe virkeligheden.

Han ved også, at jo mere ekstreme standpunkter, man formulerer, desto mere omtale får man. At en leder af et Cochrane-center kan mene, at der er evidens for, at psykoterapi kan være hovedbehandling af alle psykiske lidelser vidner om manglende kendskab både til den videnskabelige litteratur og den kliniske virkelighed. Sidstnævnte kender han af gode grunde ikke, men førstnævnte burde han have skaffet sig viden om som kritisk tænkende metodeorienteret professor.

Hvad værre er. Hans korstog er dybt uetisk, fordi han gennem sin ensidige tolkning af den videnskabelige litteratur skaber utryghed hos mange mennesker, for hvem psykisk lidelse er en barsk virkelighed. Mennesker, som gennem medicinsk behandling har fået et godt eller bedre liv.

Der er i dag behov for at nedbryde myter og fordomme om psykiske lidelser, men Peter G’s bombastiske og unuanceret kritik bidrager ikke hertil. Tværtimod. Det er mig en gåde, hvorledes en professor ved Københavns Universitet kan udtale sig så skråsikkert og forenklende. Jeg oplever til dagligt den smertelige virkelighed som skizofreni, svære depressioner og angsttilstande er for mange mennesker og kan glæde mig over den massive bedring, som man kan opnå gennem medicinsk behandling. Jeg ville aldrig kunnet fungere som psykiater, hvis ikke jeg havde medicin til at mildne menneskelig lidelse – og i øvrigt sammen med psykoterapi.

Antipsykiatrien har ført sig frem siden 1890-erne, men heldigvis kun i visse perioder. Nu er der et nyt udbrud, som er farligere og måske er mere skadeligt for mennesker med psykiske lidelser end tidligere, fordi bannerføreren er en professor ved Københavns universitet. Men han har et yderst begrænset personligt kendskab til den smertelige virkelighed, som er vilkårene for mange mennesker med psykiske lidelser, og som vi psykiatere hver dag konfronteres med og søger at afhjælpe.  Det er årtier siden, han har arbejdet i psykiatrien, hvor han tilmed kun har været kortvarigt.

Psykiatridebat er velkomment. Jeg har selv en bog i trykken om psykiatriens grundlag på 500 sider, hvor jeg forsøger at give en grundig diskussion af de mange problemer, der er knyttet til psykisk sygdom ud fra en historisk, filosofisk og videnskabelig vinkel. Man må selvfølgelig hjertens gerne diskutere, om der i psykiatri bruges for meget medicin, men det må ikke ske på en måde, så det krænker eller skaber massiv utryghed hos de mange mennesker, der lider af psykiske sygdomme.  Det er jeg desværre sikker på vil være resultatet af Peter Gøtzsches monomane korstog. Derfor kalder jeg det uetisk.

Politiken påtager sig et stort ansvar ved så velvilligt at åbne spalterne for ham og puste kraftigt til den antipsykiatriske ild. Det er ikke debat, men hetz mod psykisk syge. Jeg vil håbe, at mange patienter og pårørende tør stå frem og tale Peter Gøtzsche imod. Det vil nok gøre større indtryk end mit indlæg.

Raben Rosenberg 2015-08-30
Professor, overlæge, dr.med.

Bragt i Politiken den 1. september 2015.