Generalforsamling 2022

HERMED INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I DANSK PSYKIATRISK SELSKAB 2022
Generalforsamlingen finder sted fredag den 11.3.22 kl. 16.00

Bestyrelsen opfordrer selskabets medlemmer til at komme med forslag til punkter på dagsordenen. Dette kan ske indtil to måneder før generalforsamlingen.Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at komme med forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen. Der er i år også valg til formandsposten. Opstilling kan finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen.

Eventuelle valgoplæg, der sendes til bestyrelsen, udsendes digitalt med den endelige dagsorden og årsberetningen tre uger før generalforsamlingen.

Indkaldelse og tilmelding til årsmøde og generalforsamling sker ikke længere med posten, men alene elektronisk, via DPS’ Medlemsbrev og www.dpsnet.dk.

Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er:

 • Gitte Ahle, formand – modtager ikke genvalg
 • Rasmus Handest – modtager ikke genvalg
 • Bjørn Ebdrup, suppleant – modtager ikke genvalg
 • Mikkel Rune Rasmussen – modtager genvalg
 • Thomas Kirkegaard – modtager genvalg
 • Lene Høgh – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg:

 • Kirsten Ilkjær
 • Simon Hjerrild
 • Sidse Arnfred (udtræder af bestyrelsen)

Øvrige opstillede kandidater til bestyrelsen:

 • Signe Düring
 • Christian Legind

Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at stille op som formand. Derfor vil vi bede dig om at overveje, om der er noget for dig at stille op til formandsposten i DPS – eller har du evt. en kollega, der kan motivere til at stille op? Ring eller skriv gerne, hvis du vil høre mere om, hvad arbejdet indebærer.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsen. Valgoplæg indsendes på formand@dpsnet.dk

Tilmelding til årsmøde fra d. 15. december
Der åbnes for tilmelding til årsmødet d. 15. december via dpsnet.dk. Som tidligere skrevet afholdes årsmødet 2022 og de kommende år på Hotel LEGOLAND i Billund.