Indmeldelse


Indmeldelse i Dansk Psykiatrisk Selskab sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet med angivelse af navn, adresse, e-mailadresse og stilling.

Som medlemmer kan optages læger.

Kontingent:

Yngre læger: 1000 kr til DPS, 300 kr til FYP og 175 kr til medicinsk selskab.
Pensionister: 800 kr til DPS og 175 kr til medicinsk selskab.
Speciallæger: 1200 kr til DPS og 175 kr til medicinsk selskab.