Oktober 2015

Anti-psykotisk, antidepressiv og stemningsstabiliserende medicins effekt på helbredet hos patienter, der lider af skizofreni, bipolar sindslidelser og depression

Artiklen i World Psychiatry Journal udgør et interessant bidrag til det aktuelle debat om helbredsrisikoen ved behandling med psykofarmaka. Artiklen ser både på muligheden for at overveje andre strategier for anvendelsen af psykofarmakologisk medicin og på den langsigtede virkning på helbredet; begge emner som er oppe i tiden, og som der forskes meget i – både internationalt og her i Danmark.

Vi vil samtidig opfordre interesserede til at være opmærksomme på World Psychiatry, et videnskabeligt psykiatrisk tidsskrift, som både behandler kliniske og teoretiske spørgsmål.

World Psychiatry modtager ikke sponsorpenge og kan gratis downloades fra nettet. Chefredaktør er professor Mario Maj, Napoli, der er tidligere præsident for World Psychiatric Association (WPA).

 

Af Annick Urfer Parnas,
Speciallæge i psykiatri, ph.d., København
Medlem af DPS’s bestyrelse

 

Læs hele artiklen her