Oktober 2013

The centennial of Karl Jaspers´ General PsychopathologyEditorial (Fuchs T, Herpertz S)

Psychopathology  2013;46(5):279-80

Tidsskriftet Psychopathology har viet et temanummer til fjeringen af 100 års dagen for udgivelsen af Karl Jaspers Allgemeine Psychopathologie, der både i indhold og omfang fortsat er biblen i psykopatologi for mange danske psykiatere.

Temanummeret har en leder, der begrunder dette værks vigtighed her 100 år senere. Lederskribenterne peger særligt på, at Jaspers så psykopatologi inden for rammerne af en helhedsopfattelse af det mentale. Det betyder, at grundlæggende forstyrrelser ved psykiske lidelser ikke kan forklares ud fra enkelte symptomer, men kræver en fænomenologisk analyse af hele den måde, hvorved patienten oplever sin verden. Først når der foreligger en fænomenologisk analyse af symptomer i deres helhed giver det mening at lede efter biologiske, psykologiske eller sociale årsager.  I erkendelsen af, at netop den Jasperske fænomenologiske tilgang har lidt fattige kår idag – dog med glædelige danske undtagelser –  håber lederskribenterne på, at der i fremtiden må komme en stærkere forbindelse med en Jaspersk psykopatologi og neurobiologiske forskning, som Jaspers bestemt ikke var uforstående overfor.

Andre artikler om Jaspers er:

  1. Mishara AL, Schwartz MA. Jaspers’ critique of essentialist theories of schizophrenia and the phenomenological response. Psychopathology. 2013;46(5):309-19.
  2. Bormuth M. Freedom and mystery: an intellectual history of jaspers’ general psychopathology. Psychopathology. 2013;46(5):281-8.
  3. Schlimme JE. An existential understanding of psychotherapy and psychiatric practice. Psychopathology. 2013;46(5):355-62.
  4. Luft S, Schlimme JE. The phenomenology of intersubjectivity in jaspers andhusserl: on the capacities and limits of empathy and communication in psychiatric praxis. Psychopathology. 2013;46(5):345-54.
  5. Gallese V, Ferri F. Jaspers, the body, and schizophrenia: the bodily self. Psychopathology. 2013;46(5):330-6.
  6. Fuchs T. Existential vulnerability: toward a psychopathology of limit situations. Psychopathology. 2013;46(5):301-8.

Raben Rosenberg