Nyheder

Presseklip En sygeliggørelse af normaliteten 3. september 2018

Psykiatriske diagnoser bliver stillet hurtigere, og der kommer hele tiden flere af dem. Problemet er dog ikke diagnoserne i sig selv, men at næsten enhver diagnose udløser piller, der udskrives af almene læger uden den fornødne tid og faglighed

 

Læs mere
Presseklip Psykiatere: Psykiatrien mangler mindst en mia. kr. 3. september 2018

Det er godt, at psykiatrien er kommet på finansloven, men de tildelte midler er ikke i nærheden af nok til at rette op på området, siger to psykiatere.

 

Læs mere
DPS Indlæg Nyhed Tak, men send flere penge 3. september 2018 Det er godt, at psykiatrien er kommet på finansloven, og at nogle af midlerne fra centralt hold er øremærket til intensive senge. Men hullet er så dybt, at der er behov for en engangsbevilling på en milliard eller to. Sådan lyder DPS' kommentar til regeringens finanslovsudspil for 2019.

Står det til regeringen, vil psykiatrien i 2019 få en økonomisk saltvandsindsprøjtning på i alt 2,1 mia. kr., eller ca. en halv mia. kr. om året i fire år. Heraf er de 300 mio. kr. finanslovsmidler, mens godt 200 mio. kr., er satspuljemidler – midlertidige penge, som udløber efter fire år. Det fremgår af regeringens forslag til finanslov for 2019.

"Vi er da glade for pengene. Bestemt. Hver en krone modtages med glæde," siger Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og speciallæge i psykiatri. "Men med risiko for at lyde som en dystermule, så er 300 mio. kr. altså ikke nok til at løse de massive problemer, som dansk psykiatri står over for. Det er slet, slet ikke nok," fastslår hun.

Behov for milliarder
Psykiatrien har været underprioriteret og underfinansieret så længe, at det kræver et markant løft –  i form af en engangsbevilling til at lukke hullet og en permanent, fornuftig finanslovsbevilling hvert år, fastslår hun:

"Der er behov for 1-2 mia. kr. Og så skal psykiatrien permanent på finansloven med en fornuftig bevilling, hvis vi skal løfte psykiatrien derop, hvor vi har mulighed for at give alle patienter en ordentlig behandling. For det har vi ikke i dag," siger Gitte Ahle. "Her er jeg helt enig med Danske Regioner, som har sagt, at de nye midler ikke løser psykiatriens problemer."

Hun håber, at man på Christiansborg finder yderligere midler til implementeringen af den nye Handlingsplan for dansk psykiatri, som ventes færdig om kort tid.

50 nye intensive senge
Regeringen har målrettet 100 mio. kr. til 50 intensive sengepladser. Det glæder DPS' formand: "50 intensive sengepladser er langt fra nok, men det er da en begyndelse," siger hun. "Hos DPS har vi gang på gang sagt, at man har nedlagt for mange senge. Og påpeget, at vi har alt for få intensive senge. Regionerne har hver gang rystet på hovedet og svaret, at "flere senge er ikke løsningen", eller at "ingen er nogen sinde blevet rask af at ligge i en seng" eller et tilsvarende nedladende svar.

"Derfor er det godt, at det er blevet legalt at sige højt: Ja, vi har fået nedlagt alt for mange senge alt for hurtigt. Vi har i dag alt for få intensive senge. Så få, at det udgør et stort problem."

Læs mere her
Læs mere
Presseklip ‘ABC-metoden’ kan afværge psykisk sygdom 30. august 2018

Forskere har udviklet en ny, smart metode, kendt som ABC-metoden, som bygger på en enkel ‘gør-det-selv’-tilgang og kan fremme din mentale sundhed.

 

Læs mere hos Videnskab.dk

Læs mere
Presseklip Vi skal styrke danskernes mentale sundhed 28. august 2018

KRONIKEN

27. august 2018

Psykisk sygdom koster samfundet mere end kræft og kredsløbssygdomme. Så det er vigtigt, at vi bliver bedre til at investere i at holde befolkningen mentalt sund og behandle dem,

Læs mere
Nyhed OPSLAG: Slagtermester Wørzner og hustru Inger Wørzner’s mindelegat til fordel for forskning af sindslidelser 24. august 2018

Der indkaldes hermed ansøgninger til uddeling fra slagtermester Wørzner og hustru Inger Wørzer’s mindelegat til fordel for forskning af sindslidelser.

Det er fondens formål at foretage udlodning af forskningsmidler til lægevidenskabeligt forskning i sindslidelser og eventuelt anskaffelse af apparatur til brug for denne forskning.

Læs mere
Presseklip Ansatte bekymrede over fastholdelser 19. august 2018 Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri oplever, at det ikke længere er legitimt at lægge et bælte på en patient. I stedet bliver de sat til at fastholde patienterne i timevis med risiko for patient- og personaleskader til følge. Det skriver Dagens Medicin i flere store artikler i uge 32.

En række faglige organisationer har sendt en fælles bekymringsskrivelse til direktionen med håb om at få stoppet denne udvikling. Organisationerne bag brevet til direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri omfatter Overlægeforeningen, Foreningen Yngre Læger, DSR, FOA, Ergoterapeutforeningen, HK, Socialpædagogerne og Dansk Psykologforening m.fl.

I Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er man også dybt bekymret over de nye tal. Det fastslår selskabets formand.

"Normalt kommenterer vi ikke situationen i en enkelt region. Men vi har længe hørt på vandrørerne, at det forholdt sig sådan. Nu får vi så regionens egne tal, og det ser værre ud, end vi havde forestillet os, fastslår overlæge Gitte Ahle.

"Jeg er dybt rystet over at se, at der er patienter, der bliver fastholdt så længe. Jeg mener, det er uforsvarligt at fastholde patienter ud over ganske kort tid, da det giver stor risiko for, at både patient og personale kommer til skade. Så er det langt mere sikkert at bæltefiksere den syge," siger Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, Gitte Ahle, som har svært ved at få øje på de fastholdte patienters retssikkerhed. Desuden er det uetisk og uværdigt.

DPS vil opfordre SST til at indhente tidsopgørelserne på fastholdelser fra de fire andre regioner også, da vi mener, at der skal klarhed over problemets omfang i hele landet, så der kan handles på det.

Læs artiklerne i Dagens Medicin.
Læs mere
Presseklip Nej til bælter får psykiatrien til at ty til fastholdelser 18. august 2018

Psykiatrien har rigtig svært ved at skrue ned for tvangen. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at brugen af bælte slet ikke er reduceret nok i forhold til den aftale om en halvering inden 2020,

Læs mere
Presseklip Ansatte bekymrede over fastholdelser i Hovedstadens Psykiatri 18. august 2018

Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri oplever, at det ikke længere er legitimt at lægge et bælte på en patient. I stedet bliver de sat til at fastholde patienterne i timevis med risiko for patient- og personaleskader til følge.

Læs mere