Nyheder

Nyhed Indkaldelse til generalforsamling i DPBO 3. april 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i henhold til vedtægter for Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation.

Tid: Søndag den 6. maj 2018 kl. 09.30

Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119,

Læs mere
Kursusnyt Nyhed Onlinekursus i kognitiv terapi 3. april 2018

Onlinekursus i kognitiv terapi – start 9/4-18

EPA har åbnet for tilmelding til deres onlinekursus – “Introduction to Cognitive Behavioural Therapy”, der starter 9. april 2018.

Kursets varighed er 4 uger,

Læs mere
Nyhed EPA’s 27. psykiatrikongres 3. april 2018

6.-9. april 2019 vil EPA afholde deres 27. psykiatrikongres, denne gang i Warszawa med temaet
“Psychiatry in Transition: Towards New Models, Goals and Challenges”.

Der er deadline for forslag til symposier og workshops 15/5 2018

Læs mere
Nyhed Videreudvikling af indsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper 30. marts 2018

Sundhedsstyrelsen inviterer kommunerne til at søge om puljemidler til projekter, der kan styrke den kommunale sundhedsindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Projekterne skal være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser og ligge i forlængelse af eller supplere eksisterende initiativer.

Læs mere
Nyhed Misbrug og psykiske lidelser hænger sammen – og skal behandles samlet 30. marts 2018

Psykisk sygdom og misbrug behandles i dag hver for sig. Det fungerer ikke, og mange borgere bliver kastebold mellem systemerne. Det skal et nyt udspil om et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug gøre op med.

Læs mere
Presseklip #DetKuHaVæretMig-bevægelsen har ydet en stor indsats 29. marts 2018

Agora

28. MAR.

Det er en stor lettelse, at Højesteret frifinder lægen og sætter punktum for den ulykkelige sag. Nu må Styrelsen for Patientsikkerhed koncentrere sig om at forebygge fejl og sikre læring af dem,

Læs mere
Nyhed Pressemeddelelse De danske psykiatere får ny formand 28. marts 2018 PRESSEMEDDELELSE

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) har haft formandsvalg. Ny formand er overlæge Gitte Ahle, Psykiatrisk Center Glostrup. Gitte Ahle har været næstformand i DPS' bestyrelse siden 2017.  Hun afløser Torsten Bjørn Jacobsen, som takker af efter tre år som formand for selskabet.

Gitte Ahle har arbejdet på de to største akutafdelinger i Region Hovedstaden – først som overlæge på Akutafdelingen på PCK, derefter som ledende overlæge for Akutafdelingen på PCG. Siden efteråret 2016 har Gitte Ahle været overlæge i retspsykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup.

Siden 2009 har hun desuden været tilknyttet Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik, hvor hun har udarbejdet mentalobservationer. Endelig var hun i to år formand for Overlægerådet i Region H's Psykiatri.

Hvornår får vi en Psykiatriplan II?
For Gitte Ahle er det indlysende, at psykiatrien har brug for et massivt løft: "Alt for mange får ikke den behandling, de har brug for og krav på. Det har konsekvenser – både for patienterne, for de pårørende, for medarbejderne og for samfundet generelt. Vi kan ikke være det bekendt," siger DPS' nye formand.

"Der er et stort og akut behov for en Psykiatriplan II, ledsaget af nye midler. Det er alle, der er tæt på psykiatrien, fuldkommen enige om," fastslår overlæge Gitte Ahle. Læs hele DPS' pressemeddelelse her.

Misbrug
Mere end halvdelen af de mennesker, der har et misbrug i Danmark, har også en psykisk lidelse. Misbrug og psykiske lidelser hænger sammen – og skal derfor behandles samlet. Behandlingen af psykisk sygdom og afhængighed skal ligge hos regionerne, der har de sundhedsfaglige kompetencer til at varetage den. Det fastslår et nyt udspil fra Dansk Psykiatrisk Selskab, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Danske Regioner. Læs udspillet her.

Fælles appel
Gitte Ahles budskab om behovet for en Psykiatriplan II bakkes op af PsykiatriAlliancen (PA), der omfatter 33 aktører på området. I januar opfordrede alliancen Folketinget til at vedtage en ny, langsigtet plan for psykiatrien. Man medsendte også et forslag  – "Behov for en psykiatriplan II" – til erstatning for den plan, der udløber i 2018. Se den her. Sundhedsstyrelsen vurderede i 2015, at angst, depression og skizofreni hvert år koster mere end 17 mia. kr. i tabt produktion.
Læs mere
Månedens Artikel Marts 2018 25. marts 2018 Er der en grænse for, hvor meget terapi der skal tilbydes?

Er der en sammenhæng mellem varigheden af ambulant behandling og effekten målt i forbruget af alkohol?

Af cand. med. ph.d.-studerende Lotte Kramer Schmidt

Baggrund: De forskellige behandlingspakker i psykiatrien har en øvre grænse for, hvor mange sessioner terapi der skal tilbydes forskellige sygdomsgrupper. Der findes endnu ikke behandlingspakker inden for behandling af alkoholafhængighed, men internationale og nationale retningslinjer anbefaler 8-12 sessioners terapi baseret på konsensus beslutninger. Kan man finde evidens for en optimal behandlingsvarighed?
Læs mere
Presseklip Læger på psykiatriske akutmodtagelser bruger halvdelen af tiden på misbrugsbehandling: “Det er damage control” 25. marts 2018

Berlingske 23. mar.

Halvdelen af arbejdstiden på landets psykiatriske akutmodtagelser bliver brugt på misbrugsbehandling, selv om det overordnede ansvar for behandlingen ligger et andet sted. I sidste ende går det ud over patienterne,

Læs mere