Nyheder

DPS Indlæg Flere ytringer om ytringsfrihed 1. februar 2012

I den senere tid har der været en livlig debat om lægers ytringsfrihed. En debat, der blev skudt i gang efter at ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri havde forsøgt at justere i udtalelser fra en overlæge i regionen.

Læs mere
DPS Indlæg ADHD hos voksne – hvad ved vi? 27. januar 2012

Bølgerne går højt i dagspressen, når det gælder psykiatriske diagnoser. Mange mener tilsyneladende, at psykiaterne blot uddeler diagnoser med løs hånd! Men sådan forholder det sig ikke, fastslår DPS.

Læs mere her

Bragt på internetportalen Altinget SUND og Social den 27.

Læs mere
DPS Indlæg Fordommene findes desværre også i psykiatrien 20. december 2011

Stigmatisering foregår også i psykiatriens egne rækker. Der hvor kæden sidst af alt skulle hoppe af, der hvor de gode viljer står i kø, der hvor viden- og uddannelsesniveauet er højt… også der sker det.

Læs mere
DPS Indlæg DPS’ Hvidbog 13. december 2011

DPS’ Hvidbog 2012-2020 gør status over dansk psykiatri netop nu set med fagets briller: Hvor skal der sættes ind? Hvad skal vi prioritere? Hvad er udfordringerne, dilemmaerne og barriererne?

Læs mere her

Udsendt den 13.

Læs mere
DPS Indlæg Hvornår får vi den shared care? 29. november 2011

Øget samarbejde mellem praktiserende læger og det psykiatriske behandlingssystem via shared care-modeller kan optimere behandlingen af ikke-psykotiske sygdomme som angst og depression.

Læs mere her

Bragt på Altinget,

Læs mere
DPS Indlæg Psykiatri er ikke bare psykiatri 18. september 2011

Lige nu er der lydhørhed over for psykiatrien fra politikere og presse. Det stiller krav til fagfolkene.

Læs mere her

Bragt i Ugeskrift for Læger 2011;

Læs mere
DPS Indlæg Selvfølgelig skal alvorlig sygdom behandles 1. juni 2011

DPS er bekymret for konsekvenserne af den mediedebat, der har været om dødsfald hos spæde som følge af, at moderen er blevet behandlet med antidepressiv medicin.

Læs mere her

Udsendt den 1.

Læs mere
DPS Indlæg Nu lysner det med rekrutteringen 27. maj 2011

Psykiatrien har haft svært ved at fange de yngre lægers interesse. Af de i alt 60 hoveduddannel­sesstillinger, som regionerne opslog i 2010, var det kun de 37, der blev besat.

Læs mere
DPS Indlæg Hvad er den røde tråd i Gøtzsches påstande? 1. april 2011

I Dagens Medicin nr. 12/11 debatterer Peter Gøtzsche vore indlæg i hhv. Politiken den 01.04.11 og DM nr. 11/11. Begge indlæg vedrørte den negative omtale af antidepressiv medicin i DR’s 21 Søndag den 20.03.11.

Læs mere