Nyheder

Presseklip Station 2: For syg til straf (1:2) 11. oktober 2017

Kriminalmagasin

Antallet af psykisk syge, der begår kriminalitet og erklæres sindssyge i gerningsøjeblikket, er tredoblet over de seneste femten år. De seneste tal viser, at der i Danmark er godt 4200 retspsykiatriske patienter.

Læs mere
Presseklip Danske Regioner har taget temperaturen på psykiatrien 10. oktober 2017

En ny benchmark-rapport fra Danske Regioner giver et overblik over, hvordan det går med alt fra ventetider til udredning og behandling til udviklingen i antallet af sengepladser i den lukkede sengepsykiatri i hver region.

Læs mere
Presseklip Bekymret forsker: Kan Facebook føre til en global epidemi af psykiske lidelser? 10. oktober 2017

06 oktober 2017

Dansk forsker udtrykker ny bekymring for konsekvenserne af vores Facebook-vaner.

Facebook kan gøre os ensomme og nedtrykte. Det har flere studier allerede slået fast.

Læs mere
Kursusnyt Ekspertuddannelsen i Retspsykiatri 2018-2019 9. oktober 2017

Retspsykiatrisk Interessegruppe annoncerer nu det sjette forløb af ekspertuddannelsen i retspsykiatri.

 

Læs mere her

Læs mere
Presseklip Regeringen vil komme med 12 lovforslag om sundhed 5. oktober 2017

Det nye lovkatalog fra regeringen, som blev offentliggjort i dag på åbningen af Folketinget, rummer 12 forslag til ændringer af lovgivningen på sundhedsområdet. Fire er knyttet til sundhedsloven.

 

Læs mere
Presseklip Psykiater: Satspuljen kan ikke redde psykiatrien – det kan kun finansloven 5. oktober 2017 Regeringen har i sit udspil til fordeling af satspuljemidler afsat 390 mio. kr. til psykiatrien over de kommende fire år. Det vil kun give et kortvarigt løft, advarer psykiater, der efterlyser permanente bevillinger på finansloven. Læs mere
Nyhed Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien 4. oktober 2017

Oprettet 2. oktober 2017

Region Hovedstaden har fået midler til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på at nedtrappe og udtrappe dem.

Læs mere
Månedens Artikel Oktober 2017 3. oktober 2017 Som en lus mellem to negle

I det ambulante arbejde i psykiatrien er det et stort problem, når patienterne ikke dukker op til aftalerne, - både når det er egentlige udeblivelser, og når de melder afbud. I en indsats overfor unge voksne, viser det sig at personalet samtidigt italesætter det, at patienten ikke møder op, som et udtryk for deres sygdom - et behov for mere støtte - og som noget patienten selv har ansvar for, som skal sanktioneres. Udfordringen for personalet ved at skulle navigere inden for rammerne af begge værdisætninger samtidig medvirker til, at personalet føler sig klemt og formentlig til at problemet er svært at løse.
Læs mere
Presseklip Tvangen – kan vi tvinge den længere ned? 3. oktober 2017

Ugeskrift for Læger 2. okt.

Forfatter: Torsten Bjørn Jacobsen

I Danish Medical Journal kan man læse om et registerbaseret studie (dette nummer af Ugeskrift for Læger s.

Læs mere