Nyheder

DPS Indlæg Lediggang er roden til alt ondt 29. november 2017

   "Det handler om at kunne deltage og høre til
– uanset om man har en psykisk lidelse eller ej."


De syge på de psykiatriske afsnit og beboerne på de socialpsykiatriske bosteder har som alle mennesker brug for noget, der kan forankre og strukturere deres hverdag. De har brug for aktiviteter eller for en beskyttet beskæftigelse. Ofte giver vi dem det stik modsatte: lediggang.

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen

"En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser!" Der er overskriften på den rapport, der ligger til grund for den nationale Psykiatrihandlingsplan fra 2014.

Trivsel, udvikling og læring

I rapporten står der bl.a.: "Forskningen viser, at netop hverdagslivet og støtte til at fastholde eller genvinde et positivt tilhørsforhold til netværk, arbejde, skole, uddannelse og lokalsamfundets fællesskaber spiller en afgørende rolle for en persons recovery, trivsel, udvikling og læring. "

Løfterige ord. Men også ord, der skurrer lidt i ørene og har karakter af skåltaler. For de afspejler desværre langt fra hverdagen i psykiatrien, som den ser ud i dag.

Læs mere her
Læs mere
DPS Indlæg Problemerne med Sundhedsplatformen er alvorlige, og jeg håber, at fornuften vil sejre 25. november 2017

I morgen er det Region Sjællands tur til at kravle om bord på Sundhedsplatformen. Man må nok forberede sig på en række udfordringer – eller problemer, som det tidligere hed.

Læs mere
Presseklip Psykiatri-Listen fik ét mandat, 15 mio. kr. og en plads i forretningsudvalget 23. november 2017

Med godt 20.000 stemmer fra borgere i Region Midtjylland sikrede Psykiatri-Listen sig en plads i regionsrådet og forretningsudvalget. Med sig hjem fik den også mange millioner til en opnormering af personale og senge.

Læs mere
Nyhed Regionale forskelle i diagnostik 23. november 2017

82 deltagere var mødt op, da DPS’ Forskningsudvalg den 22. november 2017 inviterede til sit årlige symposium. Rammen var Psykiatrisk afdeling, Odense, og emnet: “Regionale forskelle i diagnostisk”.

Dagens talere var Julie Nordgaard,

Læs mere
Nyhed Sundhedsplatformen udhuler vores tid til patienterne 20. november 2017

20. Nov

Det er alarmerende, når 8 ud af 10 læger oplyser, at de har fået mindre tid til patienterne efter indførelsen af det nye it-system sundhedsplatformen i Region Hovedstaden.

Læs mere
Nyhed Sådan påvirker medicinen din hjerne 20. november 2017

Ekstra Bladet 11. nov.

Brugen af psykofarmaka er fordoblet i løbet af de sidste ti år. Medicinen kan være nødvendig for at stabilisere dig, men der er ingen helbredelse at hente
med at komme hurtigere tilbage til normalen.

Læs mere
Presseklip Kronik: Sundhedsvæsenet har fået tilført milliarder – hvor bliver verdensklassen af? 18. november 2017

Af Niels Høiby, Stig Jørgensen og Jacob Rosenberg

I marts 2006 – et år før regionernes dannelse – skrev daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Altinget »Visionen i vadestedet«,

Læs mere
Presseklip Overlæger om Sundhedsplatformen: Regionsledelsen skyder problemerne til hjørne 18. november 2017

Kritikken fortsætter af Region Hovedstadens it-system. Nu rettes skytset mod regionens ledelse.

 

Læs mere hos Dr.dk

Læs mere
Nyhed Syddanmark sætter begrænsninger for ansattes sponsorkurser 18. november 2017

Nye retningslinjer i Region Syddanmark fastslår, at ansatte fremover ikke må deltage i sponsorkurser, der skader habiliteten. Dog er det ikke alle aktiviteter hos private virksomheder, som forbydes.

 

Læs mere