Nyheder

DPS Indlæg Presseklip Langvarig stress skal forebygges – ellers bliver man syg 28. juni 2017

Af overlæge Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

I et interview har Sven Brinkmann, om det at have et godt liv, sagt: ”Man skal finde ligevægt mellem det at dyrke sig selv og så gøre sin pligt og tage vare på dem,

Læs mere
DPS Indlæg Overlæge: Og imens går psykiatrien til bunds 21. februar 2017

Som psykiater gennem mere end 25 år og med erfaringer fra alle dele af hospitalspsykiatrien ser jeg med største bekymring på udviklingen – eller snarere afviklingen – af de psykiatriske sengepladser,

Læs mere
DPS Indlæg Psykiatriske patienter får ikke den rette hjælp 10. februar 2017

Situationen i psykiatrien svarer billedligt talt til et hus med masser af huller i taget. Der bliver lappet lidt hist og her, men der investeres ikke nok til, at taget kan udskiftes.

Læs mere
DPS Indlæg Åbent brev til Sundhedsministeren 13. januar 2017

18. December 2016

Åbent brev til Sundhedsministeren

Et civiliseret land som Danmark bør efterleve den samaritanske pligt: Er nogen syg, så tager man sig af ham.

Læs mere
Aktuelt DPS Indlæg Alvorlige problemer i psykiatrien er desværre ikke isoleret til Risskov 25. december 2016

Opråbet fra Risskov bør tages særdeles seriøst. Det fastslår de yngre psykiatere.

Af Rasmus Handest, formand for Foreningen af Yngre Psykiatere, på vegne af bestyrelsen.

Se hele indlægger her

Læs mere
DPS Indlæg Psykiatrisk Selskab: De psykiske lidelser skal ligestilles 4. oktober 2016

4. oktober 2016 på Altinget

DEBAT: Der er brug for en Psykiatrihandlingsplan II ledsaget af nye penge, så psykiatri virkelig kan blive ligestillet med somatiske sygdomme. Det skriver Dansk Psykiatrisk Selskab

 

Læs mere
DPS Indlæg Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri 4. oktober 2016

Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det psykiatriske speciale. Dansk Psykiatrisk Forskningsuddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge antallet af medicinstuderende,

Læs mere
DPS Indlæg Psykiatrisk Selskab: Vi skal have en løsning, der holder – også i morgen 20. september 2016

Altinget den 20. september 2016

DEBAT: Man bør fokusere på at behandle særligt psykisk syge frem for at placere dem i et nyt botilbud. Botilbuddet løser ikke problemet,

Læs mere
DPS Indlæg Vold på botilbuddene 21. august 2016 Hos DPS er vi glade for, at en arbejdsgruppe skal komme med forslag til, hvordan vi undgår vold på botilbuddene. Både beboere og ansatte har behov for en tryg hverdag.

Arbejdsgruppen er en opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets høring i juni. Fra bruger-, patient- og pårørendeorganisationerne til de faglige organisationer var der bred enighed om løsningerne. De anbefalinger, vi dengang kom med, afspejler sig i vores høringssvar vedr. arbejdsgruppens kommissorium.

Læs DPS' Høringssvar her

Opråb til politikere om vold på bosteder

En ny type institution vil ikke løse problemerne. Der er brug for en samlet indsats med fokus på de rette kompetencer og tilstrækkelig kapacitet, så patienter ikke udskrives for hurtigt. Det skriver DPS og fire andre aktører i et fælles brev til Folketingets social- og psykiatriordførere. Læs brevet her

Læs interviewet med DPS' formand i FOA-bladet her

Læs det fælles debatindlæg Den rette behandling her

Læs indlægget God ambulant behandling kræver flere psykiatriske senge her

Læs indlægget Et nyt tilbud skal forankres i psykiatrien her

Læs indlægget Patientforening kalder ny institutionsform en tragedie her

Læs indlægget Ny institution for psykisk syge skal aflaste bosteder her

Læs indlægget Pårørende og ansatte vender sig mod nye institutioner til psykisk syge her

Læs indlægget Psykiatere frygter mere tvang mod psykisk syge her
Læs mere