Nyheder

Presseklip Ventet og velkommen 12. november 2017

6. nov. 2017

Forfattere Lykke Pedersen, speciallæge i psykiatri, Region Hovedstaden

Hvad kan man så lave på de lukkede afsnit? Ryge og drikke kaffe,

Læs mere
Presseklip Politiet må indlægge stadig flere psykiatriske patienter med tvang 11. november 2017

Jyllands-Posten 11. nov.

Politiet har i gennemsnit bistået 12,3 tvangsindlæggelser af psykisk syge personer dagligt i årets første ni måneder.
Antallet af psykiatriske tvangsindlæggelser, som danske politifolk rykker ud til,

Læs mere
Presseklip Overlæger: Nej, psykologer kan ikke varetage patientansvaret 10. november 2017

10. november 2017

REPLIK: Psykologer skal ikke have behandlingsansvar, for de har blandt andet ikke kompetencerne til at opdage, når symptomer skyldes fysisk sygdom. Psykologforeningens forslag vil derfor være et tilbageslag for psykiatrien,

Læs mere
Presseklip Psykologforening: Specialpsykologer skal have behandlingsansvar 7. november 2017

Specialpsykologer skal på lige fod med speciallæger i psykiatri have behandlingsansvar i sengepsykiatrien. Sådan lyder en ud af anbefalingerne i et udspil fra Dansk Psykolog Forening. Nej, det skal de ikke,

Læs mere
Presseklip Funktionel lidelse kan skyldes hormon-mangel 7. november 2017

06/11/2017

Epilepsiagtige anfald, som læger har troet udelukkende var psykologisk betingede, kan skyldes et for lavt niveau af et stressbeskyttende hormon, viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Op mod 2.000 personer i Danmark,

Læs mere
DPS Indlæg Psykiaterne: Trods alt flere penge til psykiatrien 6. november 2017

Dansk Psykiatrisk Selskab roser satspuljepartierne for, at de med satspuljeaftalen har fundet flere ressourcer til psykiatrien

“Dansk psykiatri er under et voldsomt økonomisk pres. Det er ganske enkelt ikke længere muligt at få enderne til at mødes og yde den kvalitet i udredningen og behandlingen,

Læs mere
Nyhed Lundbeckfondens Scholarstipendier i Psykiatri – 2017/2018 3. november 2017

Et forskningsår under medicinstudiet er en meget attraktiv introduktion til det psykiatriske speciale.
Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge antallet af medicinstuderende,

Læs mere
Nyhed NCP 2018 – Deadline for symposia extended 31. oktober 2017

The deadline for symposia submission has now been extended to November 15th 2017.

Registration and submission for abstracts opens November 15th 2017.

For further information and submission guidelines please visit the congress website: ncp2018.is

 

Læs mere
DPS Indlæg Lediggang er roden til alt ondt 31. oktober 2017 Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, Torsten Bjørn Jacobsen

De syge på de psykiatriske afsnit og beboerne på bostederne har som alle mennesker brug for noget, der kan forankre og strukturere deres hverdag. De har brug for aktiviteter eller for en beskyttet beskæftigelse. Alt for ofte giver vi dem det stik modsatte: Lediggang

"En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser!" Der er overskriften på den rapport, der ligger til grund for Psykiatrihandlingsplanen fra 2014. I rapporten står bl.a.:

"Hverdagslivet og støtte til at fastholde eller genvinde et positivt tilhørsforhold til netværk, arbejde, skole, uddannelse og lokalsamfund spiller en afgørende rolle for en persons recovery, trivsel, udvikling og læring"

Lediggang versus aktivitet

Er overskriften på de psykiatriske afdelinger og bosteder så trivsel, udvikling og læring? Tilbyder vi aktiviteter, der giver de psykisk syge mere selvværd, gør dem mere selvhjulpne og leder tankerne væk fra sygdommen? Det korte svar er desværre: Nej, det gør vi ikke. Det var i gamle dage. Nu er tilbuddet lediggang!

Som en psykiatrisk patient på en hospitalsafdeling sagde: "Fra jeg står op om morgenen, til jeg falder i søvn om aftenen, tænker jeg kun på én ting: Hvordan får jeg fat i nogle stoffer. Jeg har jo ikke andet at lave!"

Det er en stor fejl. Beboerne på afdelinger og bosteder har samme krav på inklusion som andre borgere. Beskæftigelse betyder alt for den enkeltes livskvalitet, funktion, medicinforbrug og misbrug. Det er fx eminent til at hjælpe mennesker ud af misbrug. Læs hele artiklen her
Læs mere