Nyheder

Månedens Artikel Januar 2012 2. januar 2012

Ikke-kodende RNA ved psykisk sygdom

Studiet af ikke-kodende RNA (non-coding RNA, ncRNA) og deres betydning i hjernen er et relativt nyt forskningsområde, der formentlig ville komme til at spille en større rolle indenfor psykiatrisk forskning i de kommende år.  

Læs mere
DPS Indlæg Fordommene findes desværre også i psykiatrien 20. december 2011

Stigmatisering foregår også i psykiatriens egne rækker. Der hvor kæden sidst af alt skulle hoppe af, der hvor de gode viljer står i kø, der hvor viden- og uddannelsesniveauet er højt… også der sker det.

Læs mere
DPS Indlæg DPS’ Hvidbog 13. december 2011

DPS’ Hvidbog 2012-2020 gør status over dansk psykiatri netop nu set med fagets briller: Hvor skal der sættes ind? Hvad skal vi prioritere? Hvad er udfordringerne, dilemmaerne og barriererne?

Læs mere her

Udsendt den 13.

Læs mere
Månedens Artikel December 2011 2. december 2011

Psykofarmakologisk behandling af afhængighed

I dette grundige review gennemgår Herin et al. litteraturen om brug af psykostimulantia til behandling af stimulantafhængighed.

Artiklen gennemgår psykostimlanternes historie, både terapeutisk og non-terapeutisk brug,

Læs mere
DPS Indlæg Hvornår får vi den shared care? 29. november 2011

Øget samarbejde mellem praktiserende læger og det psykiatriske behandlingssystem via shared care-modeller kan optimere behandlingen af ikke-psykotiske sygdomme som angst og depression.

Læs mere her

Bragt på Altinget,

Læs mere
Månedens Artikel November 2011 2. november 2011

Kognitive modeller for depression og neurobiologi

Kognitiv psykoterapi er i dag én af de evidensbaserede behandlingsmodaliteter, der kan tilbydes patienter med især lette til moderate depressioner. Behandlingen er baseret på kognitive teorier,

Læs mere
DPS Indlæg Psykiatri er ikke bare psykiatri 18. september 2011

Lige nu er der lydhørhed over for psykiatrien fra politikere og presse. Det stiller krav til fagfolkene.

Læs mere her

Bragt i Ugeskrift for Læger 2011;

Læs mere
Månedens Artikel August 2011 2. august 2011

Overdødelighed hos psykiatriske patienter

Stigende overdødelighed hos psykiatriske patienter er især dokumenteret ved skizofreni, bipolar sygdom og ved misbrug.
Stigningen er især begrundet i øget kadiovaskulær sygelighed og dødelighed.

Læs mere
Månedens Artikel Juni 2011 2. juni 2011

Chronobiologi og psykiatri

Månedens artikler for juni er alle reviews om betydningen af det circadiane system i psykiatrien, herunder status i såvel præklinisk som klinisk forskning og behandlingmuligheder.

Læs mere