Nyheder

Presseklip Brug af bæltefikseringer falder 5. maj 2015

Sundhedsstyrelsens opgørelse over brugen af tvang i psykiatrien viser, at der i 2014 på landsplan har været et fald i anvendelsen af bæltefikseringer, især kortvarige bæltefikseringer. Opgørelsen for 2014 er den første af en række årlige opgørelser,

Læs mere
Presseklip Flere bliver tvunget til at tage medicin i psykiatrien 4. maj 2015

Færre bæltefikseres sådan som politikerne ønsker. Men flere tvangsmedicineres.

Læs mere hos politiken.dk

Læs mere
Kursusnyt Danmarks mest omfattende efteruddannelse i ACT 4. maj 2015

“KognitivGruppen has assembled an impressive set of world renowned ACT trainers for their 3 year course in Acceptance and Commitment Therapy (ACT), covering all of the key topics necessary for the use of ACT and the application of its underlying theory.

Læs mere
Presseklip Ny psykiatrilov vedtaget i Folketinget 30. april 2015

Med opbakning fra samtlige partier i Folketinget har regeringen vedtaget ny lovgivning for brug af tvang i psykiatrien.

Læs mere hos Dagens Medicin

Se sundhedsministerens pressemeddelelse: Psykiatriske patienter får bedre rettigheder med ny lov

Læs mere
Presseklip Dyr sygehusmedicin udhuler regionernes budgetter 28. april 2015

De kommende år skal regionerne spare adskillige hundrede millioner kroner. En af årsagerne er den dyre sygehusmedicin. Regionerne har taget hul på at debattere, om der skal skeles til prisen,

Læs mere
Presseklip Læger efterlyser samlet national strategi for kvalitet 21. april 2015

Altinget den 16. april 2015

DOKUMENTATION: Der mangler sammenhæng, klar arbejdsdeling og målsætninger for kvalitetsarbejdet på alle niveauer i det danske sundhedsvæsen. Det mener Lægeforeningen, der i et nyt oplæg efterlyser en samlet strategi for kvalitet på landsplan.

Læs mere
Presseklip DGPPN kommenterer Germanwings ulykken 16. april 2015

Det tyske psykiatriske selskab, DGPPN, har kommenteret ulykken med Germanwings flyet og spekulationerne i pilotens psykiske helbred. Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse mener, at udtalelsen kan bidrage konstruktivt til debatten i de danske medier.

Læs mere
Presseklip Presset på psykiatriske ambulatorier vokser 14. april 2015

Borgere med psykiske lidelser bliver i højere grad behandlet ambulant – siden 2010 er der kommet flere 100.000 flere besøg på de psykiatriske ambulatorier. Både psykiaterne og sygeplejerskerne er bekymrede over udviklingen.

Læs mere
Presseklip Merete Nordentoft er udpeget som rådsmedlem af Vidensråd for Forebyggelse 10. april 2015

Vidensråd for Forebyggelse er et uafhængigt råd, der arbejder med forebyggelse af sygdom og fremme af befolkningens sundhed i bred forstand. Vidensrådet har fokus på de sundhedsrisici og sundhedsfremmende faktorer,

Læs mere