Nyheder

DPS Indlæg Måske skal lægerne også til at gå med kamera? 9. februar 2018

Der mangler tillid til sundhedspersonalet i det danske sygehusvæsen. Skal løsningen være, at vi dokumenterer alt med et kamera på tøjet som i arresthuse, spørger overlæge Hans Henrik Ockelmann.

Af Hans Henrik Ockelmann,

Læs mere
DPS Indlæg Når forandring er en stor udfordring 9. december 2017

Mennesker med psykiske lidelser har det svært med nye relationer og rammer. For mange psykisk syge er det derfor en stor udfordring, at psykiatrien i dag rummer så mange skift.

Læs mere
DPS Indlæg Lediggang er roden til alt ondt 29. november 2017

   "Det handler om at kunne deltage og høre til
– uanset om man har en psykisk lidelse eller ej."


De syge på de psykiatriske afsnit og beboerne på de socialpsykiatriske bosteder har som alle mennesker brug for noget, der kan forankre og strukturere deres hverdag. De har brug for aktiviteter eller for en beskyttet beskæftigelse. Ofte giver vi dem det stik modsatte: lediggang.

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen

"En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser!" Der er overskriften på den rapport, der ligger til grund for den nationale Psykiatrihandlingsplan fra 2014.

Trivsel, udvikling og læring

I rapporten står der bl.a.: "Forskningen viser, at netop hverdagslivet og støtte til at fastholde eller genvinde et positivt tilhørsforhold til netværk, arbejde, skole, uddannelse og lokalsamfundets fællesskaber spiller en afgørende rolle for en persons recovery, trivsel, udvikling og læring. "

Løfterige ord. Men også ord, der skurrer lidt i ørene og har karakter af skåltaler. For de afspejler desværre langt fra hverdagen i psykiatrien, som den ser ud i dag.

Læs mere her
Læs mere
DPS Indlæg Problemerne med Sundhedsplatformen er alvorlige, og jeg håber, at fornuften vil sejre 25. november 2017

I morgen er det Region Sjællands tur til at kravle om bord på Sundhedsplatformen. Man må nok forberede sig på en række udfordringer – eller problemer, som det tidligere hed.

Læs mere
DPS Indlæg Nyhed Psykiatrihandlingsplan 2.0 – fra fordomme til forskningsbaseret viden 17. november 2017

Det psykiatriske område savner store og langsigtede offentlige forskningsinvesteringer. Vi savner fx svar på, hvor lang tid vi skal behandle med visse præparater. Eller en grundig undersøgelse af effekten af psykoterapi .

Læs mere
DPS Indlæg Psykiaterne: Trods alt flere penge til psykiatrien 6. november 2017

Dansk Psykiatrisk Selskab roser satspuljepartierne for, at de med satspuljeaftalen har fundet flere ressourcer til psykiatrien

“Dansk psykiatri er under et voldsomt økonomisk pres. Det er ganske enkelt ikke længere muligt at få enderne til at mødes og yde den kvalitet i udredningen og behandlingen,

Læs mere
DPS Indlæg Kan man få ”En psykiatri i verdensklasse” uden at ville betale? 15. september 2017

Af Torsten Bjørn Jacobsen og Gitte Ahle, fmd. og næstfmd. f. Dansk Psykiatrisk Selskab

Fra politisk side hører vi ofte, at ”Danmark skal have en psykiatri i verdensklasse”.

Læs mere
DPS Indlæg It’s the Psychiatry, stupid! 15. september 2017

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen

“It’s the Economy, stupid”. Sådan lød det mantra, som Bill Clintons kampagneleder, James Carville, i 1992 udviklede til kampagnen mod George H.

Læs mere
DPS Indlæg Presseklip Stress er værst for alle dem, som står uden for arbejdsmarkedet 28. juni 2017

Af overlæge Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

De fleste af os har oplevet, at vores arbejde i perioder giver os sved på panden og forhøjet puls.

Læs mere