Nyheder

DPS Indlæg Nyhed Psykiatrihandlingsplan 2.0 – fra fordomme til forskningsbaseret viden 17. november 2017

Det psykiatriske område savner store og langsigtede offentlige forskningsinvesteringer. Vi savner fx svar på, hvor lang tid vi skal behandle med visse præparater. Eller en grundig undersøgelse af effekten af psykoterapi .

Læs mere
DPS Indlæg Psykiaterne: Trods alt flere penge til psykiatrien 6. november 2017

Dansk Psykiatrisk Selskab roser satspuljepartierne for, at de med satspuljeaftalen har fundet flere ressourcer til psykiatrien

“Dansk psykiatri er under et voldsomt økonomisk pres. Det er ganske enkelt ikke længere muligt at få enderne til at mødes og yde den kvalitet i udredningen og behandlingen,

Læs mere
DPS Indlæg Lediggang er roden til alt ondt 31. oktober 2017 Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, Torsten Bjørn Jacobsen

De syge på de psykiatriske afsnit og beboerne på bostederne har som alle mennesker brug for noget, der kan forankre og strukturere deres hverdag. De har brug for aktiviteter eller for en beskyttet beskæftigelse. Alt for ofte giver vi dem det stik modsatte: Lediggang

"En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser!" Der er overskriften på den rapport, der ligger til grund for Psykiatrihandlingsplanen fra 2014. I rapporten står bl.a.:

"Hverdagslivet og støtte til at fastholde eller genvinde et positivt tilhørsforhold til netværk, arbejde, skole, uddannelse og lokalsamfund spiller en afgørende rolle for en persons recovery, trivsel, udvikling og læring"

Lediggang versus aktivitet

Er overskriften på de psykiatriske afdelinger og bosteder så trivsel, udvikling og læring? Tilbyder vi aktiviteter, der giver de psykisk syge mere selvværd, gør dem mere selvhjulpne og leder tankerne væk fra sygdommen? Det korte svar er desværre: Nej, det gør vi ikke. Det var i gamle dage. Nu er tilbuddet lediggang!

Som en psykiatrisk patient på en hospitalsafdeling sagde: "Fra jeg står op om morgenen, til jeg falder i søvn om aftenen, tænker jeg kun på én ting: Hvordan får jeg fat i nogle stoffer. Jeg har jo ikke andet at lave!"

Det er en stor fejl. Beboerne på afdelinger og bosteder har samme krav på inklusion som andre borgere. Beskæftigelse betyder alt for den enkeltes livskvalitet, funktion, medicinforbrug og misbrug. Det er fx eminent til at hjælpe mennesker ud af misbrug. Læs hele artiklen her
Læs mere
DPS Indlæg Lediggang er roden til alt ondt 31. oktober 2017

                           “Det handler om at kunne deltage og høre til
– uanset om man har en psykisk lidelse eller ej.”

De syge på de psykiatriske afsnit og beboerne på de socialpsykiatriske bosteder har som alle mennesker brug for noget,

Læs mere
DPS Indlæg Kan man få ”En psykiatri i verdensklasse” uden at ville betale? 15. september 2017

Af Torsten Bjørn Jacobsen og Gitte Ahle, fmd. og næstfmd. f. Dansk Psykiatrisk Selskab

Fra politisk side hører vi ofte, at ”Danmark skal have en psykiatri i verdensklasse”.

Læs mere
DPS Indlæg It’s the Psychiatry, stupid! 15. september 2017

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen

“It’s the Economy, stupid”. Sådan lød det mantra, som Bill Clintons kampagneleder, James Carville, i 1992 udviklede til kampagnen mod George H.

Læs mere
DPS Indlæg Presseklip Stress er værst for alle dem, som står uden for arbejdsmarkedet 28. juni 2017

Af overlæge Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

De fleste af os har oplevet, at vores arbejde i perioder giver os sved på panden og forhøjet puls.

Læs mere
DPS Indlæg Presseklip Langvarig stress skal forebygges – ellers bliver man syg 28. juni 2017

Af overlæge Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

I et interview har Sven Brinkmann, om det at have et godt liv, sagt: ”Man skal finde ligevægt mellem det at dyrke sig selv og så gøre sin pligt og tage vare på dem,

Læs mere
DPS Indlæg Overlæge: Og imens går psykiatrien til bunds 21. februar 2017

Som psykiater gennem mere end 25 år og med erfaringer fra alle dele af hospitalspsykiatrien ser jeg med største bekymring på udviklingen – eller snarere afviklingen – af de psykiatriske sengepladser,

Læs mere