Men nogle er mere lige end andre

UGESKRIFT FOR LÆGER
30.03.2015 Side 34

Forfatter: Ida Hageman Ugeskr Læger 2015;177:V66508, Jeanett Bauer Ugeskr Læger 2015;177:V66508

LEDER

Det er en gammel nyhed, at lighed er et relativt begreb. Sygdomme og sundheds ricisi er skævt fordelt i befolkningen. Jo dårligere socialt stillet man som borger er, jo højere sygelighed og dødelighed. En særlig risiko har mennesker med psykisk lidelse.

 

Læs mere hos Ugeskrift for læger