Marts 2013

Inflammation og depression – eller omvendt?

Det er ikke hver dag, at danskere publicerer i Archives of General Psychiatry (nu JAMA Psychiatry). Wium-Andersen og medarbejdere undersøgte associationen imellem inflammationsmarkøren C-reaktivt protein (CRP) og depression på baggrund af data fra mere end 73.000 personer fra den almindelige befolkning. CRP niveauerne blev sammenholdt med forekomsten af psykologisk “distress” og depression, målt ved spørgeskemaer, brug af antidepressiva og registrerede diagnoser. For alle mål fandtes en meget stærk positiv association mellem CRP og “distress”/depression, og sammenhængende bestod efter statistisk justering for confoundere. Men selvom signifikansniveauerne er svimlende (P=3×10-8 til 4×10-105, sic!), så beviser undersøgelsen ikke – som forfatterne også selv påpeger – at der er en kausal sammenhæng imellem CRP og depression, og i givet fald i hvilken retning kausaliteten går.

Vil man tættere på mekanistiske sammenhænge er det ofte nødvendigt at ty til dyreforsøg, og fra denne front kom for nylig et overraskende bidrag fra Nobelprismodtager Paul Greengards gruppe på Rockefeller University i New York. Man fandt at SSRI og andre antidepressiva faktisk øgede mængden af inflammatoriske markører i hjernen hos mus, og at samtidig indgift af NSAID hæmmede den antidepressive effekt. Ved at anvende humane data fra STAR*D undersøgelsen fandt man, at patienter med samtidig brug af antiinflammatoriske midler havde et dårligere respons på antidepressiva, hvilket dog – som forfatterne også selv påpeger – kunne skyldes confounding, idet patienter med komorbide smerter meget vel kunne have mere behandlingsresistente depressioner.

Så fører depression til inflammation, eller omvendt – eller begge dele? Spørgsmålet er, heldigvis fristes man til at sige, ikke afklaret endnu.

Wium-Andersen MK, Ørsted DD, Nielsen SF, Nordestgaard BG: Elevated C-reactive protein levels, psychological distress, and depression in 73, 131 individuals. JAMA Psychiatry. 2013 Feb;70(2):176-84. doi: 10.1001/2013.jamapsychiatry.102. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23266538

Warner-Schmidt JL, Vanover KE, Chen EY, Marshall JJ, Greengard P: Antidepressant effects of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are attenuated by antiinflammatory drugs in mice and humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 May 31;108(22):9262-7. doi: 10.1073/pnas.1104836108. Epub 2011 Apr 25.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21518864

Anders Jørgensen

Forskningsudvalget