Marts 2012

Identifikation og behandling af fysiske sygdomme hos mennesker med skizofreni bør optimeres

Fysiske helbredsproblemer, blandt mennesker med skizofreni, er et veldokumenteret problem overalt i verden. Patienter med skizofreni har således en dødelighed der er 2-3 gange større end befolkningen som helhed. Den øgede dødelighed medfører, at patienter med skizofreni har en levetid der er 10 til 25 år kortere end den generelle befolkning.

Det er velkendt, at selvmord er en af årsagerne til den øgede dødelighed, men det antages
at fysiske sygdomme, herunder hjertekarsygdomme også udgør en væsentlig årsag.

Artiklen beskriver hvilken betydning hjertekarsygdomme har for dødeligheden og den reducerede levetid hos mennesker med skizofreni. Den bygger på 8 oversigtsartikler og 12 originale studier publiceret i perioden januar 2010 til september 2011.

I danske registerstudier er beregnet, at levetiden blandt patienter med skizofreni er reduceret med op til 20 år i forhold til den generelle befolkning, og den væsentligste årsag til den øgede dødelighed skyldes hjertekarsygdomme. Det vises endvidere, at forskellen mellem den kardiovaskulære dødelighed hos patientgruppen og befolkningen som helhed er øget gennem de sidste 10 år. Patienter med skizofreni oplever således ikke det samme fald i dødeligheden af hjertekarsygdomme, som ellers har præget den generelle befolkning, hvor der er sket en reduktion af livsstilssygdomme og en forbedret behandling af hjertesygdomme. De samme tendenser ses i studier fra USA og England.

Blandt årsagerne til den øgede dødelighed af hjertekarsygdomme fremhæver forfatterne, at patienter med skizofreni ofte er fysisk inaktive, spiser usund kost og ryger. Alle livsstilsfaktorer, der øger risikoen for udviklingen af hjertekarsygdomme. Behandling med antipsykotisk medicin medfører ofte vægtøgning og andre metaboliske bivirkninger, der tilsammen også øger risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme.
En væsentlig årsag til den øgede dødelighed skyldes imidlertid en suboptimal behandling af hjertekarsygdomme hos patienter med skizofreni. Det fremhæves således, at der i forhold til den generelle befolkning er halvt så mange i patientgruppen, der behandles med invasive indgreb efter et akut hjerteanfald. Der er ligeledes færre patienter med skizofren som behandles farmakologisk for de individuelle risikofaktorer for hjertekarsygdomme.

Men hvad er årsagen til at denne patientgruppe ikke – i samme grad som resten af befolkningen – tilbydes de samme interventioner? En række barriere i sundhedsvæsenet diskuteres, og der anbefales en større fokus på livsstilsændringer og monitorering af den fysiske helbredetilstand hos patienter med skizofreni. Endvidere efterlyses et bedre samarbejde mellem psykiatere, praktiserende læger og andre specialer ved behandling af kroniske fysiske sygdomme hos patientgruppen.

Laursen TM, Munk-Olsen T, Vestergaard M. Life expectancy and cardiovascular mortality in persons with schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2012, 25:83-88.

Bent Nielsen
DPS’ Forskningsudvalg