Mange selvmordstruede lades i stikken

85 procent af de personer, som forsøger selvmord, får ikke tilbud om behandling på de regionale selvmordsforebyggende centre. En undersøgelse viser ellers, at behandlingen virker.
Det er Forskningsenheden i Region Hovedstadens Psykiatri, der står bag undersøgelsen. Professor Merete Nordentoft er en af de forskere, som har været med til at lave undersøgelsen.

Læs mere bt.dk