Lediggang er roden til alt ondt

Af Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, Torsten Bjørn Jacobsen

De syge på de psykiatriske afsnit og beboerne på bostederne har som alle mennesker brug for noget, der kan forankre og strukturere deres hverdag. De har brug for aktiviteter eller for en beskyttet beskæftigelse. Alt for ofte giver vi dem det stik modsatte: Lediggang

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser!” Der er overskriften på den rapport, der ligger til grund for Psykiatrihandlingsplanen fra 2014. I rapporten står bl.a.:

“Hverdagslivet og støtte til at fastholde eller genvinde et positivt tilhørsforhold til netværk, arbejde, skole, uddannelse og lokalsamfund spiller en afgørende rolle for en persons recovery, trivsel, udvikling og læring”

Lediggang versus aktivitet

Er overskriften på de psykiatriske afdelinger og bosteder så trivsel, udvikling og læring? Tilbyder vi aktiviteter, der giver de psykisk syge mere selvværd, gør dem mere selvhjulpne og leder tankerne væk fra sygdommen? Det korte svar er desværre: Nej, det gør vi ikke. Det var i gamle dage. Nu er tilbuddet lediggang!

Som en psykiatrisk patient på en hospitalsafdeling sagde: “Fra jeg står op om morgenen, til jeg falder i søvn om aftenen, tænker jeg kun på én ting: Hvordan får jeg fat i nogle stoffer. Jeg har jo ikke andet at lave!”

Det er en stor fejl. Beboerne på afdelinger og bosteder har samme krav på inklusion som andre borgere. Beskæftigelse betyder alt for den enkeltes livskvalitet, funktion, medicinforbrug og misbrug. Det er fx eminent til at hjælpe mennesker ud af misbrug. Læs hele artiklen her