Kommende Årsmøde


Se programmet her

Se tekst om Paul Hoff her

Tilmeldingsblanket Årsmøde 2016 finder du herOm DPS’ Årsmøde
Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde 2016 finder sted den 17.-19. marts 2016 på Hotel Nyborg Strand. Ud over masser af fagligt og socialt samvær byder programmet som altid på en række spændende symposier. Dertil kommer en postersession og DPS’ foredragskonkurrence, Knud Pontoppidan Konkurrencen.

Pontoppidan Konkurrencen 2016
DPS’ Årsmøde danner ramme om den traditionsrige konkurrence Knud Pontoppidan Konkurrencen, der afholdes om fredagen.

Prisoverrækkelsen
Bedømmelsesudvalget vælger de tre bedste foredrag, der præmieres med hhv. 10.000 kr., 7.500 kr. og 5.000 kr. Prisuddelingen finder sted under Årsmødets festmiddag, der løber af stablen fredag aften.

For at deltage i konkurrencen skal man minimum være tilmeldt fredagens program – gerne hele Årsmødet (dvs. torsdag – lørdag). Deltagere, der ikke kan være medlemmer af DPS (læger fra andre specialer samt ikke-læger), kan deltage fredag til medlemspris.

Sådan gør du

 • Foredragsholderen skal være yngre læge eller yngre forsker og være den vigtigste videnskabelige medarbejder ved det fremlagte projekt.
 • Abstract/foredrag skal være baseret på et, ikke tidligere publiceret, klinisk, epidemiologisk eller eksperimentelt forskningsprojekt inden for faget psykiatri.
 • Abstractet skal være på engelsk (foredraget holdes på dansk), må ikke overstige 300 ord og indsendes (format: word-fil) til medlem af bestyrelsen, overlæge, ph.d. Annick Urfer Parnas, annickurferparnas@dadlnet.dk
 • Deadline er den 22. januar. Bidrag indsendt efter denne dato vil ikke komme i betragtning.

Udvælgelsen

 • DPS’ bestyrelse nedsætter et bedømmelsesudvalg, der udvælger de bedst egnede abstracts til konkurrencen. Bliver et abstract ikke udvalgt til at deltage i foredragskonkurrencen, vil forfatteren blive opfordret til at præsentere sine resultater ved Årsmødets poster-session.

 

Posterpræsentation 2016
DPS ønsker at styrke den psykiatriske forskning. Derfor danner Årsmødet ramme om en præsentation af videnskabelige posters. Alle forskningsaktive DPS-medlemmer opfordres til at deltage i præsentationen. Tre af de deltagende postere vil blive præmieret. Postervandringen foregår om torsdagen.

Sådan gør du

 • Mindst en af posterens forfattere skal være tilmeldt Årsmødet.
 • Ved hver poster skal der være en faglig ansvarlig forfatter tilstede – både ved fremvisningen af posteren og ved uddeling af præmierne.
 • Det er tilladt for 1. forfattere at repræsentere op til to posters.

Ikke-læger eller læger fra andre specialer, som deltager med en poster, kan deltage i Årsmødet til medlemspris (dvs. prisen for fredag).
Tilmelding

Postere, som har været præsenteret ved andre videnskabelige møder inden for det sidste år, er også velkomne. Formater: Posterne må højst være 156 cm høje og 115 cm brede.

Yderligere oplysninger hos medlem af DPS’ Forskningsudvalg Julie Nordgaard, juef@regionsjaelland.dk , Psykiatrisk forskningsenhed, Region Sjælland. Tilmelding til postersessionen nederst på siden eller direkte til Julie Nordgaard ved at maile abstract og oplysninger om titel, forfattere og arbejdssted. Deadline for tilmelding af postere er den 22. januar.

Udvælgelsen
De indsendte bidrag bedømmes og udvælges ud fra følgende kriterier:

 • Originalitet
 • design af studie / undersøgelse
 • præsentation

 

Symposierne til Årsmøde 2016
DPS’ medlemmer har ofte givet udtryk for, at de ville ønske, de kunne deltage i flere af symposierne på Årsmødet. Det synspunkt har vi lyttet til. Derfor ændrer vi nu lidt på formen på symposierne.

Nyt format
Hvert symposium bliver nu på 50 min. Og de kommer til at ligge i blokke på to, adskilt af 20 min. pause. Det giver mulighed for at vælge mellem at give (eller deltage i):

 • Et symposium på 50 min. eller
 • To symposier på 2 x 50 min.

Vær opmærksom på, at der skal være 20 min. pause mellem de to symposier. Og at indholdet af hvert symposium skal fremgår af programmet.

Deadline for forslag er den 27. november 2015. Forslag til: Marianne Kastrup, d121304@dadlnet.dk. Forslagsstillerne vil senest mandag den 11. december 2015 få at vide, om symposiet er antaget.

Forslagene skal indeholde

 1. Titel
 2. Kort beskrivelse af indholdet
 3. Navnene på foredragsholderne
 4. Navn og e-mail på den person, der er ansvarlig for symposiet
 5. Angivelse af, om der ønskes ét symposium (50 min.) eller et dobbelt symposium (2 x 50 min.).

Vær opmærksom på:

 • Den ansvarlige for symposiet og foredragsholderne skal selv tilmelde sig og betale for at være med til Årsmødet.
 • Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til Årsmødet, og der er intet honorar.
 • Hvis den ansvarlige for symposiet ønsker at benytte en foredragsholder, der ikke er medlem af DPS, skal der foreligge en kort skriftlig begrundelse for dette ved tilmeldingen.