Kasuistikkursus på Rigshospitalet med Prof. Martin Rossor

Fredag d. 6 marts holder Nationalt Videnscenter for Demens en spændende dag på Rigshospitalet for læger og neuropsykologer som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens.

Martin Rossor indleder dagen med foredraget: ”The diagnostic challenge of early Fronto-temporal dementia”.

Herefter præsenteres cases med forskellige diagnostiske problemstillinger.

Deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi sammen med Martin Rossor.

Ved case-præsentationerne medvirker frivillige patienter og pårørende fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.

Tilmelding på følgende link: http://www.conferencemanager.dk/Kasuistik2015

Tilmeldingsfrist til Kasuistikkurset er tirsdag den 3. februar.