Kasuistikkursus for læger og neuropsykologer

Fredag den 6. marts 2015 afholder Nationalt Videnscenter for Demens et kursus med udgangspunkt i patientrelaterede cases for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage i kurset.

Se hele annoncen her