Juni 2011

Chronobiologi og psykiatri

Månedens artikler for juni er alle reviews om betydningen af det circadiane system i psykiatrien, herunder status i såvel præklinisk som klinisk forskning og behandlingmuligheder. Artiklerne har hvert sit fokus og der er derfor mulighed for at udvælge efter interesse eller blive opdateret af dem alle tre.

Wulff et al. gør status for både neurodegenerative lidelser og psykiatrien og opsummerer teorierne om søvn- og døgnrytmeforstyrrelser som mulig sygdomsudløsende faktor, som vedligeholdende faktor og som muligt element i behandlingen af de affektive lidelser, angstlidelserne og skizofreni.
Nat Rev Neurosci. 2010 Aug; 11(8):589-99
Sleep and circadian rhythm disruption in psychiatric and neurodegenerative disease
Wulff K, Gatti S, Wettstein JG, Foster RG

Murray & Harvey beskriver døgnrytmeforstyrrelser ved bipolar sindslidelse og præsenterer teorier for betydningen heraf på emotionalitet.
Bipolar Disord. 2010 Aug; 12(5): 459-72
Circadian rhythms and sleep in bipolar disorder
Murray G, Harvey A

Hickie & Rogers redegør for litteraturen vedrørende behandling af depression med farmaka, der påvirker det melatonerge system.
Lancet. 2011 May 17 [Epub ahead of print]
Novel melatonin-based therapies: potential advances in the treatment of major depression
Hickie IB, Rogers NL

Af:
Mia Greisen Søndergaard
DPS’ Forskningsudvalg

Hent artiklen Juni – Chronobiologi og psykiatri