Januar 2014

DSM-5 and clinical utilityGæsteforelæser ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 2014, Professor Michael First

Journal of Nervous and Mental Disease (2013); 201(9):727-28 (editorial)

Professor Ii psykiatri ved Columbia University College of Physicians and Surgeons og New York State University Institute, Michael First er gæsteforelæser ved Selskabets årsmøde i marts.

Michael First er velkendt i forskerkredse, som håndværkeren bag de semi-strukturede kliniske interview SCID-I og SCID-II til diagnostik af akse I og akse II i DSM-IV. Han har arbejdet tæt sammen med ikonet Professor Robert Spitzer, som var ankermanden bag det revolutionerende klassifikationssystem DSM-III i 1980 og senere med Allan Frances, der ledte arbejdet omkring DSM-IV.

På årsmødet vil Michael First berette om arbejdet forud for DSM-5 og bl.a. med intentionerne om at skabe øget klinisk anvendelighed. Resultatet af bestræbelserne er kort refereret ovennævnte editorial (First, 2013). Forud har First fokuseret på problemstillinger omkring diagnoser validitet (First, 2004), fordele ved en dimensionel tilgang, prototypetænkning og brug af en særlig parameter for sværhedsgrad (First, 2007).

First editorial fra 2013 kan ikke stå alene, men bør læses i sammenhæng med de referede artikler udarbejdet i forarbejdet til DSM-5:

First MB, Pincus HA et. al. Clinical utility as a criterion for revising psychiatric diagnoses. Am J Psychiatry (2004); 161: 946-54.

First MB & Westen D. Classification for clinical practice: How to make ICD and DSM better able to serve clinicians. International Review of Psychiatry (2007); 19(5): 473-81.

Erik Simonsen