Januar 2012

Ikke-kodende RNA ved psykisk sygdom

Studiet af ikke-kodende RNA (non-coding RNA, ncRNA) og deres betydning i hjernen er et relativt nyt forskningsområde, der formentlig ville komme til at spille en større rolle indenfor psykiatrisk forskning i de kommende år.  ncRNA er en samlebetegnelse for en række RNA arter, som ikke koder for protein, men i stedet har en række regulatoriske roller i cellen, herunder epigenetisk, transkriptionel og translationel regulation. Organismers kompleksitet korrelerer meget stærkere med antallet af ikke-kodende sekvenser end med antallet af proteinkodende gener, og meget tyder på at ncRNA spiller en afgørende rolle i hjernens udvikling og aldring, ved indlæring og hukommelse, og ved neuronale stress responser.

I Qureshi & Mehlers oversigtsartikel (2011) gennemgåes den aktuelle evidens for ncRNA’s betydning i hjernen og potentielle betydning ved psykiske sygdommme. Moreau et al. (2011) har målt ekspressionen af en type af ncRNA, microRNA, i postmortem præfrontal cortex prøver fra patienter med skizofreni, bipolar sygdom og raske kontrolpersoner, og finder en nedsat ekspression af microRNA hos begge grupper af psykiatriske patienter. Det er alt sammen meget svært at forstå, men hvis man vil være med på vognen, så er chancen der nu…

Qureshi IA, Mehler MF.: Non-coding RNA networks underlying cognitive disorders across the lifespan. Trends Mol Med. 2011 Jun;17(6):337-46. Epub 2011 Mar 15. Review.

Moreau MP, Bruse SE, David-Rus R, Buyske S, Brzustowicz LM: Altered microRNA expression profiles in postmortem brain samples from individuals with schizophrenia and bipolar disorder. Biol Psychiatry. 2011 Jan 15;69(2):188-93

Anders Jørgensen

DPS’ forskningsudvalg.