Høring ifm. udmøntningen af den nye Lov om tvang

 

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (SUM) har den 7. juli 2015 sendt

Bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien” til høring. Høringsmaterialet omfatter bl.a. ministeriets udkast til ændring af:

  • Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
  • Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn
  • Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
  • Bekendtgørelse om patientrådgivere
  • Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
  • Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning ifm. anvendelse af tvang i psykiatrien

Desuden fremsendes ministeriets udkast til:

  • Bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer m.v. på psykiatriske afdelinger mm.

Endvidere fremsendes Sundhedsstyrelsens udkast til:

  • Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger
  • Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning m.m.
  • Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner m.m.

Vejledninger: Vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Materialet kan ses på www.hoeringsportalen.dk