Akut Psykiatri

Akut Psykiatrisk Interessegruppe


Formål

Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) blev stiftet i april 2010 med det formål at fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut psykiatri, herunder:

  • at afgrænse og definere fagområdet akut psykiatri
  • at bidrage til øget forskning om akut psykiatri
  • at styrke samarbejdet med de akutte somatiske specialer
  • at afgive udtalelser til DPS efter anmodning

Formålet søges opnået via møder, kurser og symposier.

 


Vedtægter


Bestyrelse

Formand

Lars Martin Nielsen, overlæge, Psykiatrisk Center København

Bestyrelsesmedlem

Katinka Moltke, overlæge, Psykiatrisk Center København

Sekretær

Kirsten Borup Bojesen, ph.d.-stud, Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup

Kasserer

Lene Nørregård Hansen, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Amager

 


Bliv medlem

Alle medlemmer af DPS kan blive medlem af API. Personer fra andre fag med interesse for akut psykiatri kan søge om associeret medlemskab.

Kontingent: 200 kr. årligt.

Ønsker du at melde dig ind, så kontakt Lene Nørregård Hansen på mail: lnha@dadlnet.dk