Fup og fakta omkring psykofarmaka

Offentliggjort i Politiken, Kroniken 17. jan. 2014

Fup og fakta omkring psykofarmaka

Er det i orden eller overbehandling, når 8 procent af den danske befolkning tager antidepressiv medicin?

Lars Kessing, Merete Nordentoft og Thomas Middelboe

Før 1950 fandtes der ikke medicin mod psykiske lidelser, og mennesker med sindssygdomme var indlagt i årevis på store sindssygeanstalter som Jyske Asyl og Sct. Hans Hospital.

Efter udviklingen af psykofarmaka kunne disse mennesker udskrives og leve et ganske anderledes liv, og de store anstalter kunne gradvis omdannes eller nedlægges.

Der er mange myter og forkerte eller ensidige påstande om psykofarmaka. Der er bivirkninger ved al medicin, og behandling med medicin skal bygge på en afvejning af fordele og ulemper ved medicinsk behandling.

Læs hele kronikken her