Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse

Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus  (23.02.2015  – 25.02.2015)

 

Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående af Birte Glenthøj, Henrik Lublin og Merete Nordentoft.

 

Se programmet her