Månedens artikler

Månedens Artikel November 2012 2. november 2012

Terapiresistente depressioner: Den skjulte tredjedel

Artiklen giver en god oversigt over problemet med de terapiresistente depressioner, den skjulte tredjedel. Litteraturen gennemgås og forskellige behandlingsstrategier omtales. Forfatterne argumenterer for at et enkelt kriterie som remission ikke er tilstrækkelig,

Læs mere
Månedens Artikel Oktober 2012 2. oktober 2012

Review over mulige prædisponerende faktorer til PTSD i glukokortikoid signalering og betydningen heraf på fremtidig præventiv farmakologisk indsats

Ætiologi, patofysiologi og risikofaktorer til PTSD er endnu ikke afdækket.

Læs mere
Månedens Artikel September 2012 2. september 2012

Seksuelle problemer hos deprimerede: Hønen eller ægget?

Det er velkendt at depressive patienter ofte klager over seksuelle problemer, men kan klager over seksuelle problemer også være en indikator for depression?

Læs mere
Månedens Artikel August 2012 31. august 2012

ADHD hos voksne – hvad ved vi om det?

Formanden for DPS’ ADHD-udvalg, Torsten Bjørn Jacobsen, har skrevet en artikel om ADHD hos voksne. Artiklen er offentliggjort i Best Practice i september 2012.

Læs mere
Månedens Artikel Marts 2012 2. maj 2012

Identifikation og behandling af fysiske sygdomme hos mennesker med skizofreni bør optimeres

Fysiske helbredsproblemer, blandt mennesker med skizofreni, er et veldokumenteret problem overalt i verden. Patienter med skizofreni har således en dødelighed der er 2-3 gange større end befolkningen som helhed.

Læs mere
Månedens Artikel Februar 2012 2. februar 2012

Overraskende hierarki i arveligheden af psykiske lidelser

Psykiske lidelser kan opdeles på mange måder. Diagnosesystemerne giver en formel og systematisk inddeling, der er velegnet til at guide behandling,

Læs mere
Månedens Artikel Januar 2012 2. januar 2012

Ikke-kodende RNA ved psykisk sygdom

Studiet af ikke-kodende RNA (non-coding RNA, ncRNA) og deres betydning i hjernen er et relativt nyt forskningsområde, der formentlig ville komme til at spille en større rolle indenfor psykiatrisk forskning i de kommende år.  

Læs mere
Månedens Artikel December 2011 2. december 2011

Psykofarmakologisk behandling af afhængighed

I dette grundige review gennemgår Herin et al. litteraturen om brug af psykostimulantia til behandling af stimulantafhængighed.

Artiklen gennemgår psykostimlanternes historie, både terapeutisk og non-terapeutisk brug,

Læs mere
Månedens Artikel November 2011 2. november 2011

Kognitive modeller for depression og neurobiologi

Kognitiv psykoterapi er i dag én af de evidensbaserede behandlingsmodaliteter, der kan tilbydes patienter med især lette til moderate depressioner. Behandlingen er baseret på kognitive teorier,

Læs mere