Månedens artikler

Månedens Artikel Marts 2012 2. maj 2012

Identifikation og behandling af fysiske sygdomme hos mennesker med skizofreni bør optimeres

Fysiske helbredsproblemer, blandt mennesker med skizofreni, er et veldokumenteret problem overalt i verden. Patienter med skizofreni har således en dødelighed der er 2-3 gange større end befolkningen som helhed.

Læs mere
Månedens Artikel Februar 2012 2. februar 2012

Overraskende hierarki i arveligheden af psykiske lidelser

Psykiske lidelser kan opdeles på mange måder. Diagnosesystemerne giver en formel og systematisk inddeling, der er velegnet til at guide behandling,

Læs mere
Månedens Artikel Januar 2012 2. januar 2012

Ikke-kodende RNA ved psykisk sygdom

Studiet af ikke-kodende RNA (non-coding RNA, ncRNA) og deres betydning i hjernen er et relativt nyt forskningsområde, der formentlig ville komme til at spille en større rolle indenfor psykiatrisk forskning i de kommende år.  

Læs mere
Månedens Artikel December 2011 2. december 2011

Psykofarmakologisk behandling af afhængighed

I dette grundige review gennemgår Herin et al. litteraturen om brug af psykostimulantia til behandling af stimulantafhængighed.

Artiklen gennemgår psykostimlanternes historie, både terapeutisk og non-terapeutisk brug,

Læs mere
Månedens Artikel November 2011 2. november 2011

Kognitive modeller for depression og neurobiologi

Kognitiv psykoterapi er i dag én af de evidensbaserede behandlingsmodaliteter, der kan tilbydes patienter med især lette til moderate depressioner. Behandlingen er baseret på kognitive teorier,

Læs mere
Månedens Artikel August 2011 2. august 2011

Overdødelighed hos psykiatriske patienter

Stigende overdødelighed hos psykiatriske patienter er især dokumenteret ved skizofreni, bipolar sygdom og ved misbrug.
Stigningen er især begrundet i øget kadiovaskulær sygelighed og dødelighed.

Læs mere
Månedens Artikel Juni 2011 2. juni 2011

Chronobiologi og psykiatri

Månedens artikler for juni er alle reviews om betydningen af det circadiane system i psykiatrien, herunder status i såvel præklinisk som klinisk forskning og behandlingmuligheder.

Læs mere
Månedens Artikel Maj 2011 2. maj 2011

Temanummer af Nature om skizofreni

Det højst ansete tidsskrift NATURE bragte i november 2010 både en leder og flere statusartikler med oversigter over centrale patofysiologiske emner, særligt arv-miljø
samspillet og implikationer heraf for vor forståelse af skizofreni.

Læs mere
Månedens Artikel Februar 2011 2. februar 2011

Deep Brain stimulation

Er deep brain stimulation (DBS) et effektivt indgreb mod de mest behandlingsresistente depressioner?  Fortalerne er begejstrede over de første forsøg, mens modstanderne hiver fortidens psykokirurgiske skeletter ud af skabet.

Læs mere