Månedens artikler

Månedens Artikel April 2013 2. april 2013

Cultural diversity in physical diseases among patients with mental illnesses

Cultural diversity in physical diseases among patients with mental illnesses’ af Larsen JI, Andersen UA, Becker T, Bickel GG,

Læs mere
Månedens Artikel Marts 2013 2. marts 2013

Inflammation og depression – eller omvendt?

Det er ikke hver dag, at danskere publicerer i Archives of General Psychiatry (nu JAMA Psychiatry). Wium-Andersen og medarbejdere undersøgte associationen imellem inflammationsmarkøren C-reaktivt protein (CRP) og depression på baggrund af data fra mere end 73.000 personer fra den almindelige befolkning.

Læs mere
Månedens Artikel Februar 2013 2. februar 2013

Alkoholmisbrug blandt ældre – Et overset problem

Alkoholforbrug og misbrug har historisk set været mindre udbredt hos midaldrende og ældre i forhold til yngre, men det har ændret sig igennem de sidste 10 år.

Læs mere
Månedens Artikel Januar 2013 2. januar 2013

Delirium tremens, delirium, delirium acutum, malignt neuroleptika syndrom eller katatoni, that´s the question

The velanskrevne The England Journal of Medicine bringer nu som igennem mange år indlæg med kasuistikker og tilmed i en form med grundig præsentation af en sygehistorie efterfulgt af kyndige klinikere eller eksperters vurdering af klinik,

Læs mere
Månedens Artikel December 2012 2. december 2012

Chokolade forbrug og kognitiv funktion

Der er meget, der peger på, at chokolade udover at smage godt også har flere positive sundhedseffekter, især kardio vaskulære og kognitive, jvf.

Læs mere
Månedens Artikel November 2012 2. november 2012

Terapiresistente depressioner: Den skjulte tredjedel

Artiklen giver en god oversigt over problemet med de terapiresistente depressioner, den skjulte tredjedel. Litteraturen gennemgås og forskellige behandlingsstrategier omtales. Forfatterne argumenterer for at et enkelt kriterie som remission ikke er tilstrækkelig,

Læs mere
Månedens Artikel Oktober 2012 2. oktober 2012

Review over mulige prædisponerende faktorer til PTSD i glukokortikoid signalering og betydningen heraf på fremtidig præventiv farmakologisk indsats

Ætiologi, patofysiologi og risikofaktorer til PTSD er endnu ikke afdækket.

Læs mere
Månedens Artikel September 2012 2. september 2012

Seksuelle problemer hos deprimerede: Hønen eller ægget?

Det er velkendt at depressive patienter ofte klager over seksuelle problemer, men kan klager over seksuelle problemer også være en indikator for depression?

Læs mere
Månedens Artikel August 2012 31. august 2012

ADHD hos voksne – hvad ved vi om det?

Formanden for DPS’ ADHD-udvalg, Torsten Bjørn Jacobsen, har skrevet en artikel om ADHD hos voksne. Artiklen er offentliggjort i Best Practice i september 2012.

Læs mere