Månedens artikler

Månedens Artikel Juli 2016 5. juli 2016

Er behandling med methylphenidat effektiv eller skadelig ved behandling af ADHD hos børn og unge

ADHD hos børn, unge og voksne er i stigning. Anvendelsen af methylphenidat (MPH) er eksploderet indenfor det seneste årti. Denne medicin har været anvendt til børn og unge med ADHD i over 50 år, men hvor stærk er evidensen for at det virker og hvad ved vi om hyppighed skadelige bivirkninger?

Læs mere
Månedens Artikel Juni 2016 31. maj 2016

Topiramat mod alkoholmisbrug er særligt effektivt hos personer med bestemt genvariation

Topiramat er en effektiv behandling af svært alkoholmisbrug, ifølge en amerikansk undersøgelse. Effekten er mest udtalt blandt personer med en variation i genet GRIK1, som oftest ses hos amerikanere af europæisk afstamning.

Læs mere
Månedens Artikel Marts 2016 8. marts 2016

Kardiovaskulære risikofaktorer hos patienter med første-episode skizofreni

I artiklen ”Cardiometabolic Risk in Patients With First-Episode Schizophrenia Spectrum Disorders” undersøges den kardiometaboliske risiko og dennes relation til varighed af skizofreni, varighed af antipsykotisk behandling samt –type, køn og etnicitet.

I artiklen vises base-line data for et prospektivt behandlingsstudie omfattende 34 community-based klinikker i USA. Projektet kaldes RAISE-ETP (Recovery After an Initial Schizophrenia Episode-Early Treatment Program). Der præsenteres metaboliske fund for 394 patienter med en gennemsnitsalder på 23,6 år.

Læs mere
Månedens Artikel Februar 2016 1. februar 2016

Tegn på psykose overses i psykiatrien

Et kvalitativt norsk studie har undersøgt, hvad der forhindrer unge med psykose i at få behandling. En væsentlig årsag var, at trods behandling hos i psykiatrien eller hos praktiserende læge blev symptomer som f.eks. at høre stemmer ikke identificeret som tegn på psykose.

8 patienter fra det nordiske TIPS2-projekt (et projekt til tidlig opsporing af psykose) blev undersøgt med kvalitative interviews for at identificere forhindringer for at komme i behandling for psykose.

Læs mere
Månedens Artikel Januar 2016 11. januar 2016

Placebo påvirker hjernefunktion hos depressive patienter

Placebo virker ikke kun mod depressive symptomer – det påvirker hjernestrukturer og -funktioner, og denne påvirkning har efterfølgende en gavnlig effekt på den farmakologiske behandling af depression.

Læs mere
Månedens Artikel December 2015 30. november 2015

Psykisk stress er associeret med prospektiv forkortning af telomerer
Stressende begivenheder er associeret med forkortning af telomerer. Dette er hovedkonklusionen på en prospektiv artikel omhandlende et forsøg med over tusinde deltagere. Ifølge førsteforfatteren Sonja Ockenburg, fra University Medical Center Groningen, i Holland, er telomererne den del af DNA, der associeres med aldring samt en række processer, der er forbundet med cellestabilitet.

Læs mere
Månedens Artikel Oktober 2015 12. oktober 2015

Anti-psykotisk, antidepressiv og stemningsstabiliserende medicins effekt på helbredet hos patienter, der lider af skizofreni, bipolar sindslidelser og depression Artiklen i World Psychiatry Journal udgør et interessant bidrag til det aktuelle debat om helbredsrisikoen ved behandling med psykofarmaka. Artiklen ser både på muligheden for at overveje andre strategier for anvendelsen af psykofarmakologisk medicin og på den langsigtede virkning på helbredet; begge emner som er oppe i tiden, og som der forskes meget i - både internationalt og her i Danmark.

Læs mere
Månedens Artikel Juli 2015 23. juli 2015

Skizofreni – og hvordan det føles at leve med sygdommen

Af medlem af DPS’ bestyrelse, speciallæge i psykiatri Annick Urfer Parnas, København

Roberta Payne giver læseren et detaljeret indblik i skizofreniens fænomenologi

Lige siden 1979 har hvert nummer af Schizophrenia Bulletin rummet en ”First person account”, skrevet af en patient eller hans eller hendes nærmeste. Disse artikler har stor værdi – både for klinikere og forskere. For patienterne bag de mange ”First person accounts” fortæller ikke ’bare’ om deres oplevelser med sygdommen, men om deres liv og de udfordringer og dilemmaer, de har mødt undervejs.

Læs mere
Månedens Artikel Oktober 2014 3. oktober 2014

Det er sjældent vi får trukket de helt store internationale videnskabelige kongresser til Danmark indenfor psykiatrien. Det skete i 2013, hvor Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi (IPTP) i Region Sjælland var vært for den 13. internationale verdenskongres om personlighedsforstyrrelser afholdt i København 16.-19. september. Det videnskabelige selskab bag disse bi-annual kongresser hedder International Society on the Study of Personality Disorders (ISSPD) og blev stiftet i 1988 under den første internationale kongres, som også blev afholdt i København, hvorfor kongressen sidste år markerede organisationens 25 års jubilæum.

Læs mere