Månedens artikler

Månedens Artikel December 2016 6. december 2016

Nogle enkelte ECT-behandlinger efter behov reducerer risiko for tilbagefald

En eller to ugentlige ECT-behandlinger ved behov, vurderet efter et prædefineret skema, i kombination med medicinsk behandling, reducerer risikoen for tilbagefald af depression hos ældre patienter, i forhold til medicinsk behandling alene.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Charles Kellner, fra Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, og kollegaer rekrutterede 240 ældre patienter med depression. De var i gennemsnit 70 år gamle og 58% var kvinder.

Læs mere
Månedens Artikel November 2016 28. oktober 2016

Selv-forstyrrelser ved skizofreni er stabile over tid

Et nyt dansk 5 års follow-up studie viser, at selv-forstyrrelser i høj grad er stabile over tid. Resultatet er vigtigt da det peger på at selv-forstyrrelser er et udtryk for en ændring i selve den basale psykologiske struktur ved skizofreni.

Studiet er det første der empirisk har undersøgt selv-forstyrrelsers udvikling over tid.  96 førstegangs indlagte patienter blev udredt med et omfattende psykopatologisk batteri. Ved genundersøgelse 5 år efter havde patienterne i gennemsnit et bedre funktionsniveau, færre psykotiske symptomer og lidt færre negative symptomer. Niveauet af selv-forstyrrelser var lidt højere end ved baseline undersøgelsen. På enkelt-item niveau var langt de fleste selv-forstyrrelses items stabile.

Læs mere
Månedens Artikel Oktober 2016 7. oktober 2016

Psykodynamisk terapi mod depression er ikke mindre effektivt end kognitiv terapi

Behandling med psykodynamisk terapi ved depression er ikke mindre effektivt end behandling med kognitiv terapi, ifølge en randomiseret og kontrolleret undersøgelse med 237 patienter.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

”Der debatteres meget om, hvorvidt evidensen for kortvarig psykodynamisk terapi understøtter teknikkens brede anvendelse som terapeutisk intervention mod unipolar depression”, skriver førsteforfatteren Mary Beth Connolly Gibbons, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia.

Læs mere
Månedens Artikel September 2016 5. september 2016

Psykiatrien som akademisk fag kunne være i fare hvis…

Arthur Kleinman (AK) er en verdens kendte professorer af antropologisk og transkulturel medicin på Harvard Universitet. I 2012 skrev han en ledende artikel i Britisk Journal of Psychiatry om et misforhold mellem den biologiske og den sociale/kliniske forskning. Den biologiske del har de sidste dekader domineret den akademiske psykiatri med den konsekvens, at der har udviklet sig en kløft mellem den psykiatriske akademia og klinik.

Læs mere
Månedens Artikel August 2016 17. august 2016

Kardiologiske risikofaktorer for debut skizofreni

Det er veldokumenteret, at patienter med skizofreni har høj kardiovaskulær sygelighed og dødelighed, men mindre klart hvordan det forholder sig med kardiovaskulære risikofaktorer i den første fase af sygdommen.

En undersøgelse fra USA: RAISE-studiet (Recovery After an Initial Schizophrenia Episode) omhandler cirka 400 patienter, med en gennemsnitsalder på 24 år, og med nylig førstegangsdiagnose med skizofreni, der gennemsnitligt har fået antipsykotisk medicin i 6 uger. Cirka halvdelen var overvægtige, samme andel var rygere, 10% havde hypertension og 13% metabolisk syndrom. Varigheden af den psykiske sygdom var signifikant korreleret til højere vægt, større taljemål og dyslipidæmi.

Læs mere
Månedens Artikel Juli 2016 5. juli 2016

Er behandling med methylphenidat effektiv eller skadelig ved behandling af ADHD hos børn og unge

ADHD hos børn, unge og voksne er i stigning. Anvendelsen af methylphenidat (MPH) er eksploderet indenfor det seneste årti. Denne medicin har været anvendt til børn og unge med ADHD i over 50 år, men hvor stærk er evidensen for at det virker og hvad ved vi om hyppighed skadelige bivirkninger?

Læs mere
Månedens Artikel Juni 2016 31. maj 2016

Topiramat mod alkoholmisbrug er særligt effektivt hos personer med bestemt genvariation

Topiramat er en effektiv behandling af svært alkoholmisbrug, ifølge en amerikansk undersøgelse. Effekten er mest udtalt blandt personer med en variation i genet GRIK1, som oftest ses hos amerikanere af europæisk afstamning.

Læs mere
Månedens Artikel Marts 2016 8. marts 2016

Kardiovaskulære risikofaktorer hos patienter med første-episode skizofreni

I artiklen ”Cardiometabolic Risk in Patients With First-Episode Schizophrenia Spectrum Disorders” undersøges den kardiometaboliske risiko og dennes relation til varighed af skizofreni, varighed af antipsykotisk behandling samt –type, køn og etnicitet.

I artiklen vises base-line data for et prospektivt behandlingsstudie omfattende 34 community-based klinikker i USA. Projektet kaldes RAISE-ETP (Recovery After an Initial Schizophrenia Episode-Early Treatment Program). Der præsenteres metaboliske fund for 394 patienter med en gennemsnitsalder på 23,6 år.

Læs mere
Månedens Artikel Februar 2016 1. februar 2016

Tegn på psykose overses i psykiatrien

Et kvalitativt norsk studie har undersøgt, hvad der forhindrer unge med psykose i at få behandling. En væsentlig årsag var, at trods behandling hos i psykiatrien eller hos praktiserende læge blev symptomer som f.eks. at høre stemmer ikke identificeret som tegn på psykose.

8 patienter fra det nordiske TIPS2-projekt (et projekt til tidlig opsporing af psykose) blev undersøgt med kvalitative interviews for at identificere forhindringer for at komme i behandling for psykose.

Læs mere