Februar 2013

Alkoholmisbrug blandt ældre – Et overset problem

Alkoholforbrug og misbrug har historisk set været mindre udbredt hos midaldrende og ældre i forhold til yngre, men det har ændret sig igennem de sidste 10 år. I USA er det således estimeret at der i 2020 vil være 4.4 mio. ældre over 60 år som har brug for alkoholbehandling, hvilket er tre gange så mange som i 2000.

Artiklen beskriver forekomsten af ”alcohol use disorders” (AUD) blandt ældre over 65 år. AUD omhandler ældre mænd der drikker > 14 genstande per uge eller > 4 genstande dagligt og ældre kvinder der drikker > 7 genstande per uge eller > 3 genstande dagligt.

Ældre mennesker har en øget vulnerabilitet overfor alkohol, de har forholdsvis mere fedt og mindre vand i kroppen, og da alkohol er vandopløseligt vil en genstand medføre en større promille hos ældre. Herudover har de ældre en nedsat aktivitet af alkohol dehydrogense i maveslimhinden og leveren hvilket også bidrager til en øget promille.

Ældre får mere medicin der kan interagerer med alkohol og de udvikler oftere alkoholrelaterede somatiske og psykiatrisk sygdomme. I artiklen angives at op mod 30 % af de ældre patienter på somatiske afdelinger og 50 % på de psykiatriske afdelinger har en AUD.

Som kliniker bør vi have særligt fokus på AUD hos ældre med 1) Kroniske somatiske sygdomme, 2) Ændret virkning af farmakologisk behandling, 3) Debut af kognitive og psykiatriske sygdomme.

Det anbefales at man tager gammaglutamyl transferase (GGT) og Middelcelle volumen (MCV), da disse markører har en større sensitivitet for et alkoholmisbrug hos ældre end hos yngre.

Udover de kendte alkoholrelaterede somatiske sygdomme fremhæves at 20 % af de ældre med en depression har en samtidig AUD og mange ældre med AUD har depressive symptomer der dog ofte aftager hvis de ophører med alkoholforbruget.

Det er værdifuldt at iværksætte en behandling af alkoholmisbruget hos ældre. De respondere bedre på en psykosocial behandling end yngre og sædvanligvis har de ikke brug for en intensiv og langvarig behandling.

Det anbefales at man afholder sig fra medicinsk behandling med disulfiram da det medfører øget risiko for svære bivirkninger hos ældre. I stedet anbefales behandling med Naltrexone et anticraving middel med få bivirkninger.

Udover den medicinske behandling anbefales kognitiv-adfærdsterapi. Dog fremhæves at ældre med multiple problemer som depression, tab af ægtefælle, ensomhed og somatiske sygdomme tilbydes en mere omfattende psykologisk og social behandling som Community Reinforcement Approach.

Forfatterne fremhæver at der er ganske lidt forskning omhandlende behandling af ældre og det vil blive et  problem i fremtiden hvor den øgede ældrebefolkning vil medfører at flere ældre vil have behov for behandling af et alkoholmisbrug.

Caputo E, Vignoli T, Leggio L, Addolorato G, Zoli G, Bernardi M. Alcohol use disorders in the elderly: A brief overview from epidemiology to treatment options. Expermental Gerontology 47: (2012) 411-416.

Bent Nielsen