Indlæser begivenheder

Detaljer

Start:
januar 21
Slut:
januar 23

Specialespecifikt forskningstræningskursus

DPS afholder et 3-dages specialespecifikt forskningstræningskursus. Her er der mulighed for at blive introduceret til dansk psykiatrisk forskning.

Næste kursus i forskningstræning vil finde sted på Glostrup Hospital, Blå stue, mandag 21.01.19 – 23.01.19.

Tilmeldingsfrist er 01.12.2018.

Målgruppe:
Alle læger i psykiatrisk uddannelsesstilling, som ikke har erhvervet ph.d. graden. Det er en forudsætning, at kursisten har gennemført basiskursus (modul 1) inden kursus påbegyndes.

Formål:
Det primære formålet med kursus er at bibringe kursisterne de nødvendige redskaber til at forstå og anvende psykiatriske forskningsresultater i den kliniske dagligdag med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau og sikre de psykiatriske patienter en opdateret og evidensbaseret behandling. Det er ikke muligt indenfor kursus rammer at uddanne kursisterne til selvstændigt at gennemføre et forskningsprojekt, men kursusledelsen håber med kursus at kunne inspirere særligt interesserede til at engagere sig aktivt i psykiatrisk forskning.

Kursusledelse:
Birte Glenthøj, professor, overlæge, dr.med.
Forskningsleder, Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup
Telefon: 3864 0827 eller 3864 0840 (sekretær)
E-mail: birte.glenthoej@regionh.dk

Merete Nordentoft, professor, overlæge, ph.d., dr.med.
Forskningsleder
Psykiatrisk Center København
2400 København NV
Telefon: 35316239 eller 35316242 (sekretær)
E-mail: merete.nordentoft@dadlnet.dk

Bjørn H. Ebdrup, overlæge, ph.d., klinisk lektor
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup
E-mail: bebdrup@cnsr.dk

Henvendelse og tilmelding (fremsendelse af kort ansøgning og kort CV) sker til sekretær Lisbeth Jensen: lisbeth.03.jensen@regionh.dk