Indlæser begivenheder

Detaljer

Dato:
22. november 2017
Tidspunkt:
16:00 - 18:00

Oplæg og generalforsamling i PTI

Kære medlem,

Du indbydes hermed til oplæg og generalforsamling i PTI onsdag d. 22. November 2017 16-18 på PC Nannasgade, 1. sal.

Deltagelse er gratis, men vi beder dig om at melde din deltagelse til Catherine Wohlert.

16-17: Eftermiddagen indledes med oplæg om traumebehandling i Psykoanalytisk Perspektiv ved Overlæge Bent Rosenbaum:

Psykoanalyse er den videnskabelig disciplin, der i længst tid – siden Freud i 1890erne – har udviklet teorier om traumets betydning for såvel almen psykisk udvikling som for psykopatologi. Overensstemmende med teoriens forandringer og med nye modellers fremkomst har psykoanalytisk psykoterapi fremført og modificeret forskellige behandlings-strategier.

Mødet vil præsentere deltagerne for nogle af de forskellige teorier, herunder inddrage psykoanalysens specifikke bidrag til en patogenese-forståelse. Forskellige case-eksempler vil blive inddraget for måske derigennem at diskutere forskellige behandlingsstrategier. Deltagerne vil selv kunne bringe vignetter til torvs mhp. afklaring og diskussion. Forskelle og ligheder mellem psykiatrisk og psykoanalytisk diagnostisk forståelse vil ligge som baggrundstæppe for præsentationen og vores diskussion.

17-17.15: Kort pause.

17.15- 18.00: Generalforsamling. Vi leder efter to kandidater til bestyrelsen.

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent og referent (medlemmer).

2)      Godkendelse af referat

3)      Formanden aflægger beretning.

4)      Kasseren forelægger revideret regnskab

5)      Indkomne forslag.

6)      Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at PTI bibeholder kontingent på 150 kr.

7)      Valg i henhold til vedtægterne.

8)      Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen.

Vedlagt findes referat af generalforsamlingen 2016 samt de godkendte vedtægter 2016.

 

Hvis du ikke har betalt kontingent, kan du nå det endnu: 

Ialt 150 kr på kontonummer:

6771 6686733

Mærk endelig din indbetaling med dit navn!

 

På vegne af bestyrelsen,

Catherine Wohlert,- sekretær