Indlæser begivenheder

Detaljer

Dato:
1. maj 2018

Neuroscience Day 2018

Tirsdag d. 1. maj afholder NeuroCampus Aarhus den årlige Neuroscience Day i Søauditorierne på Aarhus Universitet, hvor omkring 450 forskere fra basal og klinisk forskning, inviterede speakers og repræsentanter for fonde og interesseorganisationer fra mange forskellige discipliner mødes for at præsentere og diskutere deres projekter og mulige samarbejder på tværs af faggrænser, fakulteter og organisationer.
NeuroCampus Aarhus dækker emnemæssigt en bred pallette af forskellige kompetencer spændende fra økonomi og engineering over nanotekologi, strukturel biologi, cellebiologi, translationel neurovidenskab, neurogenetik og klinisk neuroforskning til psykologi og rehabilitering (www.neurocampus.au.dk).

De centrale temaer i år bliver: Reward and Punishment, Gambling and Addiction, Compulsion and Motivation, og Pleasure and Anhedonia, og de dækker perspektivet fra molekyle til patient.

Keynote speakers
2017 Brain Prize Winner Prof. Ray Dolan, University College London
Prof. Morten Kringelbach, University of Oxford og Aarhus Universitet
CEO Dr. Thomas Ramsøy, Neurons Inc.

Nærmere info om program, speakers, tilmelding, mm opdateres løbende her
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 18. april

Se det aktuelle program her

Begivenheden annonceres i samarbejde med The Brain Prize, der uddeler vedrens største peronlige pris indenfor neuroforskning pålydende 1 mio EUR, og ligesom sidste år forventer vi bred mediedækning.

Neuroscience Day er en unik mulighed for at få indblik i, hvad der rør sig på indenfor neuroscience-relateret forskning på Aarhus Universitet og Universitetshospital og tilknyttede afdelinger. På vegne af bestyrelsen i NeuroCampus Aarhus vil jeg derfor gerne invitere en repræsentant fra Dansk Psykiatrisk Selskab til at overvære dette arrangement.

Best Regards / Mange hilsner
Louise Gjørtz Christensen
Student Assistant at NeuroCampus Aarhus