Indlæser begivenheder

Detaljer

Dato:
10. december 2018

Grundkursus om voksne med autisme – for fagpersoner i voksenpsykiatrien

FORMÅL

At give deltagerne en grundlæggende viden om den autistiske funktionsforstyrrelse og dens udtryksformer i voksenalderen, herunder differentialdiagnostiske overvejelser og komorbide tilstande. Desuden formidling af viden om principper for samtale og behandling af voksne med autisme, samt om de mest benyttede evalueringsredskaber til diagnostisk afklaring. Der vil blive taget udgangspunkt i forskningen samt undersøgernes kliniske erfaring med voksne på Center for Autisme.

Læs mere her