Enighed om styrket voldsforebyggende indsats på botilbud

Som led i økonomiaftalen har KL og regeringen aftalt at styrke indsatsen mod voldsepisoder på botilbud.

 

Læs mere hos KL