December 2012

Chokolade forbrug og kognitiv funktion

Der er meget, der peger på, at chokolade udover at smage godt også har flere positive sundhedseffekter, især kardio vaskulære og kognitive, jvf. månedens artikel (Messerli, 2012)
Flavanoler, der er en vigtig bestanddel i så velsmagende ting som god chokolade, grøn te og rødvin, er vist at mindske hastigheden i aldersbetinget kognitiv reduktion. Det er tillige vist på ældre rotter, at chokolade kan øge deres kognitive funktion.

Når der på individ niveau hos rotter som mennesker findes så gode effekter af chokolade, hvordan ser det så ud på populations niveau? Er der en sammenhæng mellem en populations forbrug af chokolade pr indbygger og denne populations kognitive funktion? For at få dette videnskabeligt belyst har artiklens forfatter for en række lande korreleret antal Nobelpristagere pr indbygger med chokolade forbruget pr indbygger.

Der fandtes en højsignifikant lineær korrelation mellem chokolade forbruget pr indbygger og antal Nobelpristagere pr indbygger i de 22 undersøgte lande.

Schweiz var absolut topscorer, hvad angår Nobelpriser og chokolade forbrug. Ud fra dosis responsen kunne det beregnes, at den minimale effektive chokolade dosis pr indbygger pr år var 2 kg for overhovedet at få en Nobelpris. Effekten steg lineært indtil 11 kg pr indbygger pr år. Chokolade dosis derudover gav ikke yderligere Nobelpristagere.

Det er bestemt en undersøgelse af betydelig interesse, selv om den i videnskabelig forstand kun er hypotesegenererende. Der foreligger f.eks. ingen oplysninger om den enkelte Nobelpristager eller hans netværksgruppes chokoladeforbrug. Der er bestemt behov for gode randomiserede undersøgelser med god chokolade, hvor målgruppen f.eks. kunne være studerende på landets ph.d. skoler. Det kunne måske være en vej til at få indfriet nogle af Regeringens og Universiteternes ambitiøse videnskabelige mål.

På et ikke videnskabeligt niveau vil jeg godt opfordre læseren til her i den søde Juletid ved sammenkomst med venner og familie, at servere udsøgt chokolade og observere hos sig selv og gæsterne i hvilken udstrækning indtagelse af forskellige typer af god mørk chokolade udover velbehaget øger den kognitive funktion, og hvordan det kommer til udtryk ved sammenkomsten.

Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates.Messerli F.H. N Engl J Med 2012; 367:1562-1564
Cocoa and Cardiovascular Health. Corti R, Flammer AJ, Hollenberg NK, Luscher TF Circulation 209; 119: 1433-41

Jørgen Aagaard  DPS’ forskningsudvalg