Bedre arbejdsmiljø for yngre læger i psykiatrien

Stort ansvar, ringe erfaring, stejl læringskurve og hyppige jobskifter er en velkendt, men yderst giftig cocktail for yngre lægers arbejdsmiljø. I Region Hovedstadens Psykiatri forsøger man at skære ind til benet for at forbedre forholdene for den arbejdsgruppe, man har erkendt, er den knappe ressource på de psykiatriske centre lige nu.

Læs mere hos ugeskrift for læger