“Bæltefikseringer er gammeldags og burde afskaffes”

Forfatter: Lykke Pedersen, overlæge på Psykiatrisk Center Hvidovre

PRO ET CONTRA

“Ulemperne ved bæltefikseringer er primært, at det er meget ydmygende og skræmmende for patienterne at blive spændt fast til en seng”.

Læs mere Ugeskrift for læger