August 2011

Overdødelighed hos psykiatriske patienter

Stigende overdødelighed hos psykiatriske patienter er især dokumenteret ved skizofreni, bipolar sygdom og ved misbrug.
Stigningen er især begrundet i øget kadiovaskulær sygelighed og dødelighed.

Der foreligger en lang række store og grundige registerbaserede epidemiologiske undersøgelser, herunder også meget fine danske undersøgelser.

Thomas Munk Laursen, Merete Nordentoft
Heart disease treatment and mortality in schizophrenia and bipolar disorder – Changes in danish population between 1994 and 2006
Journal of Psychiatric Research 45 (2011) 20-35

Amy M Kilbourne, Nancy E. Morden, Karen Austin, Excess heart-disease-related mortality in a national study of patients with mental disordes: identifying modifiable risk factors
General Hospital Psychiatry 31 (2009) 555 – 563

Det er meget vigtigt, at den dårlige udvikling i dødelighed erkendes, at der påtænkes specifikke intenventioner, og at disse evalueres.
Intenventioner kunne fokusere på screening for metabolisk syndrom, optimering af psykofarmakologisk behandling, optimering af sundhedsfremmende adfærd, optimering af samarbejde mellem psykiatrien og somatikken.

Jørgen Aagaard
DPS – Forskningsudvalg