April 2013

Cultural diversity in physical diseases among patients with mental illnesses

Cultural diversity in physical diseases among patients with mental illnesses’ af Larsen JI, Andersen UA, Becker T, Bickel GG, Bork B, Cordes J, Frasch K, Jacobsen BA, Jensen SO, Kilian R, Lauber C, Mogensen B,

Nielsen JA, Rössler W, Tsuchiya KJ, Uwakwe R, Munk-Jørgensen P publiceret i Aust N Z J Psychiatry 2013 Issue 3 March 250-258.

Forfatterne undersøgte forekomst af cardiovasculær sygdom, diabetes og overvægt blandt patienter med skizofreni og med depression i tre forskllige kulturer; Asien, Afrika og Europa. Incidence rate ratio i relation til baggrundsbefolkningen var forhøjet for såvel CVD, DM som overvægt hos både patienter med skizofreni og depression i alle tre kulturer.

Vigtige fund var en parallelitet mellem baggrundsbefolkningen og de psykiatriske patienter, mest udtalt for overvægt.

Raben Rosenberg