Ankenævn: Psykiatere skylder en faglig grund til tvangsmedicinering

Psykiatrene skal vente alt for lang tid, før de kan få lov til at tvangsmedicinere patienterne – og at den mængde medicin, psykiatrene må bruge, ikke virker på dybt psykotiske patienter på de akutte afdelinger. Kritikken er især rettet mod Det Psykiatriske Patientklagenævn og Det Psykiatriske Ankenævn, der skal tage stilling til tvangsmedicinering, hvis en patient klager over behandlingen. Men psykiatrene skal kunne give veldokumenterede begrundelser for, hvorfor de vil tvangsmedicinere, lyder forklaringen fra de to nævn. Medvirkende: Thomas Anker-Møller, kontorchef i Patientombuddet, Lykke Pedersen, næstformand, Dansk Psykiatrisk Selskab, overlæge, Psykiatrisk Center Hvidovre Af: Mie Brandstrup

Hør mere på dr.dk