Ansatte bekymrede over fastholdelser

Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri oplever, at det ikke længere er legitimt at lægge et bælte på en patient. I stedet bliver de sat til at fastholde patienterne i timevis med risiko for patient- og personaleskader til følge. Det skriver Dagens Medicin i flere store artikler i uge 32.

En række faglige organisationer har sendt en fælles bekymringsskrivelse til direktionen med håb om at få stoppet denne udvikling. Organisationerne bag brevet til direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri omfatter Overlægeforeningen, Foreningen Yngre Læger, DSR, FOA, Ergoterapeutforeningen, HK, Socialpædagogerne og Dansk Psykologforening m.fl.

I Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er man også dybt bekymret over de nye tal. Det fastslår selskabets formand.

"Normalt kommenterer vi ikke situationen i en enkelt region. Men vi har længe hørt på vandrørerne, at det forholdt sig sådan. Nu får vi så regionens egne tal, og det ser værre ud, end vi havde forestillet os, fastslår overlæge Gitte Ahle.

"Jeg er dybt rystet over at se, at der er patienter, der bliver fastholdt så længe. Jeg mener, det er uforsvarligt at fastholde patienter ud over ganske kort tid, da det giver stor risiko for, at både patient og personale kommer til skade. Så er det langt mere sikkert at bæltefiksere den syge," siger Dansk Psykiatrisk Selskabs formand, Gitte Ahle, som har svært ved at få øje på de fastholdte patienters retssikkerhed. Desuden er det uetisk og uværdigt.

DPS vil opfordre SST til at indhente tidsopgørelserne på fastholdelser fra de fire andre regioner også, da vi mener, at der skal klarhed over problemets omfang i hele landet, så der kan handles på det.

Læs artiklerne i Dagens Medicin.
Se arkiv

Månedens artikel

Juni 2018 Avatar-terapi afhjælper kroniske hørelseshallucinationer

Effekten af at opbygge og arbejde med en grafisk repræsentation af hørelseshallucinationer, en avatar, i psykoterapi for psykose patienter er blevet dokumenteret i en randomiseret kontrolleret undersøgelse.

Avataren bliver opbygget på en komputer med særligt software. I det terapeutiske arbejde med avataren sidder terapeuten i et andet rum og kan tale til patienten, enten som sig selv, eller som avataren.

Avatar terapien består af 6 sessioner: først opbygning af avataren, dernæst kommunikation med den, hvor patienten taler den i mod med støtte fra psykoterapeuten, og til sidst to sessioner, hvor avataren giver efter og anerkender patientens styrker og positive kvaliteter. Efter hver session bliver der udleveret en optagelse af sessionen, inklusiv interaktionen med avataren, til at lytte til mellem sessioner. Avatar behandlingen blev sammenlignet med lige så mange manualiserede støttende psykoterapeutiske samtaler og indspilning af opmuntrende sætninger til at gennemlytte hjemme.
Læs mere