Regeringens forslag til en ny Psykiatriplan

Dansk Psykiatrisk Selskabs kommentarer

Den 21. september blev Regeringens forslag til en ny psykiatriplan offentliggjort. Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse har nu haft mulighed for at nærlæse teksten. Vi synes, at forslaget rummer gode takter, men er kritiske over for centrale elementer.

I vore bemærkninger om samspillet mellem kapacitetkvalitet og økonomi skriver vi bl.a.:

"Det er nødvendigt, at der er tilstrækkelig kapacitet i psykiatrien til, at patienterne kan behandles fagligt forsvarligt. Vi mangler i dag at sikre de helt basale forhold. Kom de på plads, ville alene det betyde, at psykiatrien blev en langt mere attraktiv arbejdsplads. "

"Man kan ikke i længden holde til at behandle andre, som det foregår i psykiatrien – det viser Lægeforeningens seneste undersøgelser. Før de helt basale forhold er i orden, giver det ikke mening at tale om kvalitet. En sådan opretning koster penge. Det er der ikke afsat midler til i planen."

"Vi hører med stigende styrke fra yngre læger, at den opgaveportefølje, som de ser skitseret i forskellige udspil fra diverse aktører, bestemt ikke opleves som nogen attraktiv karrierevej."

"En undersøgelse fra Lægeforeningen viser, at hvis man fjernede administrative opgaver fra psykiaterne, ville det frigive tid svarende til 100 speciallæger. Et ganske betydeligt tal."

Hele DPS' kommentar til planen kan læses her
Lægeforeningen, DPS m.fl.: Derfor har lægen behandlingsansvaret kan læses her
Politiken mener: Psykiatri på afveje.  Læs det her
Debat DPS, DSR og FOA. Psykiatriplan: Luften gik af regeringens ballon. Læs det her
Debat Lægeforeningens formand: Psykiatere er læger. Læs det her
SAMRÅD: Psykiatriske sengepladser er regionernes ansvar. Læs den her
Aftale vil fjerne behandlingsansvarlige læger fra psykiatrien. Læs her
Lægeforeningen raser: Psykologer skal ikke have behandlingsansvar. Læs her
Åbent samråd om regeringens handlingsplan for psykiatrien. Læs her
Se arkiv

Månedens artikel

Oktober 2018 Sammensætningen af tarmbakterier er anderledes hos mennesker med skizofreni end hos raske kontroller

Tarmbakterier, oxidativt stress og inflammation bliver i disse år mistænkt for at spille en patofysiologisk rolle for mange sygdomme, herunder skizofreni. Det kunne åbne op for en større forståelse af sammenhængen mellem skizofreni og somatisk sygdom og pege på helt nye behandlingsmuligheder

Formålet med dette studie var at undersøge om sammensætningen af bakterier er anderledes end hos raske, og om der er en sammenhæng med kliniske sygdomskarakteristika og antipsykotisk behandling.

25 mennesker med skizofreni blev sammenlignet med 25 matchede kontroller. De fandt at Proteobacteria, Haemophilus, Clostridium, Anaerococcus og Sutterella havde en ændret distribution når de to grupper blev sammenlignet, men ikke til kliniske karakteristika. Derimod var Bacteroides associeret til depressive symptomer, Ruminococcaceae var associeret til negative symptomer, Verrucomicrobia til generelt velbefindende (well-being).
Læs mere