Flere Penge – og Mere Tvang

Regeringen og satspuljepartierne blev fredag den 14. oktober enige om en plan, der skal forebygge vold på botilbud. Omdrejningspunktet er etableringen af de såkaldte ”specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”. DPS er kritisk over for aftalen. I vores optik prøver man at forebygge tvang med tvang.

                                                "Frihedsberøvelse er en alvorlig ting. Det er en borgerret at kunne bevæge sig frit. Derfor vil vi gerne fastholde psykiatrilovens bestemmelse om, at man skal  være psykotisk for at kunne blive frihedsberøvet", siger DPS' formand.


DPS anerkender, at aftalen sikrer flere penge til psykiatrien, som er i knæ pga. den voldsomme vækst i antallet af patienter og manglen på ressourcer. "Men vi finder det dybt problematisk, at man med aftalen udvider adgangen til at udøve tvang over for de svageste i samfundet. Og vi tvivler på, at handlingsplanen vil løse den udfordring, den er sat i verden for at løse: Den stigende vold på bostederne," forklarer DPS' formand, Torsten Bjørn Jacobsen.

Læs hele DPS' pressemeddelelse om aftalen her
Man kan ikke forebygge tvang med tvang. Læs artiklen her
Læs selve Aftaleteksten her
Læs DPS' to debatindlæg på Altinget her og her
Læs Henvendelsen fra Lægeforeningen og DPS til Folketinget her
Læs Appellen fra DPS, DSR, BP og DP  til Folketinget her
Sophie Hæstorp uenig med Danske Regioner. Læs artiklen her
Grotesk besparelse. Læs artiklen her
Se arkiv

Månedens artikel

Oktober 2016 Psykodynamisk terapi mod depression er ikke mindre effektivt end kognitiv terapi

Behandling med psykodynamisk terapi ved depression er ikke mindre effektivt end behandling med kognitiv terapi, ifølge en randomiseret og kontrolleret undersøgelse med 237 patienter.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

”Der debatteres meget om, hvorvidt evidensen for kortvarig psykodynamisk terapi understøtter teknikkens brede anvendelse som terapeutisk intervention mod unipolar depression”, skriver førsteforfatteren Mary Beth Connolly Gibbons, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia.
Læs mere