Vold på botilbuddene

Hos DPS er vi glade for, at en arbejdsgruppe skal komme med forslag til, hvordan vi undgår vold på botilbuddene. Både beboere og ansatte har behov for en tryg hverdag.

Arbejdsgruppen er en opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets høring i juni. Fra bruger-, patient- og pårørendeorganisationerne til de faglige organisationer var der bred enighed om løsningerne. De anbefalinger, vi dengang kom med, afspejler sig i vores høringssvar vedr. arbejdsgruppens kommissorium.

Læs DPS' Høringssvar her

Opråb til politikere om vold på bosteder En ny type institution vil ikke løse problemerne. Der er brug for en samlet indsats med fokus på de rette kompetencer og tilstrækkelig kapacitet, så patienter ikke udskrives for hurtigt. Det skriver DPS og fire andre aktører i et fælles brev til Folketingets social- og psykiatriordførere. Læs brevet her

Læs interviewet med DPS' formand i FOA-bladet her

Læs det fælles debatindlæg Den rette behandling her

Læs indlægget God ambulant behandling kræver flere psykiatriske senge her

Læs indlægget Et nyt tilbud skal forankres i psykiatrien her

Læs indlægget Patientforening kalder ny institutionsform en tragedie her

Læs indlægget Ny institution for psykisk syge skal aflaste bosteder her

Se arkiv

Månedens artikel

August 2016 Kardiologiske risikofaktorer for debut skizofreni

Det er veldokumenteret, at patienter med skizofreni har høj kardiovaskulær sygelighed og dødelighed, men mindre klart hvordan det forholder sig med kardiovaskulære risikofaktorer i den første fase af sygdommen.

En undersøgelse fra USA: RAISE-studiet (Recovery After an Initial Schizophrenia Episode) omhandler cirka 400 patienter, med en gennemsnitsalder på 24 år, og med nylig førstegangsdiagnose med skizofreni, der gennemsnitligt har fået antipsykotisk medicin i 6 uger. Cirka halvdelen var overvægtige, samme andel var rygere, 10% havde hypertension og 13% metabolisk syndrom. Varigheden af den psykiske sygdom var signifikant korreleret til højere vægt, større taljemål og dyslipidæmi.
Læs mere