FRA AFTALE TIL HØRING - TIL HØRINGSSVAR

Aftalen. Regeringen og satspuljepartierne blev den 14. oktober 2016 enige om en plan, der skal forebygge vold på botilbud. Omdrejningspunktet var de ”specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”. Hos DPS har vi hele tiden været meget kritiske over for den tanke. Vi mener, at man prøver at forebygge tvang med tvang.

                                               "Frihedsberøvelse er en alvorlig ting. Det er en borgerret at kunne bevæge sig frit. Derfor vil vi gerne fastholde psykiatrilovens bestemmelse om, at man skal  være psykotisk for at kunne blive frihedsberøvet", siger DPS' formand.

Lappeløsning. DPS anerkender, at aftalen sikrer penge til psykiatrien. Men vi finder det dybt problematisk, at man med aftalen vil udvide adgangen til at udøve tvang over for de svageste i samfundet. Og vi tvivler på, at planen vil løfte udfordringen med vold på bostederne. Læs mere her

Januar 2017.  Få dage inde i det nye år kom meldingerne om en psykiatri, der er presset til det yderste. Første nødråb kom fra Risskov, men situationen er lige så slem mange andre steder. Læs mere her

Ombudsmanden går ind. Folketingets Ombudsmand har udpeget de socialpsykiatriske botilbud til særligt fokusområde i 2017. Læs mere her

Høringen. Den 21. december 2016 blev  lovforslaget sendt i høring. DPS har fra begyndelsen sagt, at det ikke ville kunne implementeres, uden at væsentlige dele af psykiatri-, sundheds- og sociallovgivningen skulle skrives om. Det skulle vise sig at holde stik.

Fælles høringssvar. DPS er en af "the Founding Fathers" bag PsykiatriAlliancen (PA) – et netværk af 28 organisationer, der arbejder i eller omkring psykiatrien.

PsykiatriAlliancen. I PA er man heller ikke glad for regeringens forslag. Flere medlemmer af alliancen har indsendt egne høringssvar – alene eller sammen. Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogerne har bedt cand. jur. Eva Naur Jensen, Aarhus Universitet, foretage en juridisk vurdering af lovforslaget. Det kan ses på www.dsr.dk. DPS og Lægeforeningen har udarbejdet et fælles høringssvar. Frist var den 26. januar 2017.

Læs Regeringens lovforslag her

Læs Regeringens reviderede lovforslag her

Læs Lægeforeningen og DPS' Høringssvar her Læs Lægeforeningen og DPS' pressemeddelelse her

Læs flere høringssvar her

Baggrund
Se arkiv

Månedens artikel

Februar 2017 Kahlbaum, Hecker og Kraepelin
- og overgangen fra psykiatriske symptomkomplekser til empiriske former af sygdomme

Den nosologi, som Emil Kraepelin (EK) udviklede i slutningen af det 19. århundrede, har stadig betydning for den moderne psykiatri i dag.

Ifølge Kendler og Georg Engström skal Kraepelins klassifikation forstås i forlængelse Karl Kahlbaums (KK) og Ewald Heckers (EH) arbejde. De to sidstnævnte ændrede allerede i 1860-1880 konceptet for psykiatriske diagnoser: Siden det 18. århundrede havde man set diagnoserne som værende symptombaserede syndromer. Nu så man dem som proto-sygdomsenheder (for eks. katatoni og hebefreni).

Læs mere