Regeringens forslag til en ny Psykiatriplan

Dansk Psykiatrisk Selskabs kommentarer

Den 21. september blev Regeringens forslag til en ny psykiatriplan offentliggjort. Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse har nu haft mulighed for at nærlæse teksten. Vi synes, at forslaget rummer gode takter, men er kritiske over for centrale elementer.

I vore bemærkninger om samspillet mellem kapacitetkvalitet og økonomi skriver vi bl.a.:

"Det er nødvendigt, at der er tilstrækkelig kapacitet i psykiatrien til, at patienterne kan behandles fagligt forsvarligt. Vi mangler i dag at sikre de helt basale forhold. Kom de på plads, ville alene det betyde, at psykiatrien blev en langt mere attraktiv arbejdsplads. "

"Man kan ikke i længden holde til at behandle andre, som det foregår i psykiatrien – det viser Lægeforeningens seneste undersøgelser. Før de helt basale forhold er i orden, giver det ikke mening at tale om kvalitet. En sådan opretning koster penge. Det er der ikke afsat midler til i planen."

"Vi hører med stigende styrke fra yngre læger, at den opgaveportefølje, som de ser skitseret i forskellige udspil fra diverse aktører, bestemt ikke opleves som nogen attraktiv karrierevej."

"En undersøgelse fra Lægeforeningen viser, at hvis man fjernede administrative opgaver fra psykiaterne, ville det frigive tid svarende til 100 speciallæger. Et ganske betydeligt tal."

Hele DPS' kommentar til planen kan læses her
Lægeforeningen, DPS m.fl.: Derfor har lægen behandlingsansvaret kan læses her
Politiken mener: Psykiatri på afveje.  Læs det her
Debat DPS, DSR og FOA. Psykiatriplan: Luften gik af regeringens ballon. Læs det her
Debat Lægeforeningens formand: Psykiatere er læger. Læs det her
SAMRÅD: Psykiatriske sengepladser er regionernes ansvar. Læs den her
Aftale vil fjerne behandlingsansvarlige læger fra psykiatrien. Læs her
Lægeforeningen raser: Psykologer skal ikke have behandlingsansvar. Læs her
Åbent samråd om regeringens handlingsplan for psykiatrien. Læs her
Se arkiv

Månedens artikel

December 2018 ECT behandling: hvor i hjernen, hvor i cellerne?
Antonio Drago 1,  Anne Marie Andersen 2.

  1. Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Mølleparkvej 10 ▪ DK-9000 Aalborg
  2. Afdeling for Psykoser ▪ Aarhus Universitetshospital ▪ Palle Juul-Jensens Vej 175 ▪ 8200 Aarhus N

ECT-behandling er en hurtig og effektiv måde til behandling af depression, når der ikke er respons på de almindeligvis brugte terapeutiske strategier. ECT anvendes også i tilfælde, hvor patientens liv er i fare på grund af akutte depressive symptomer, som f.eks. ved akutte selvmordstanker, psykotiske symptomer, intens anhedoni eller en kombination af disse. Der er stadig nogle ubesvarede spørgsmål angående ECT. To af de vigtigste er: 1) Hvad er den bedste og mest effektive position af elektroder under ECT administration og 2) Hvilke molekylære mekanismer ligger til grund for ECTs antidepressive effekt? Overordnet kan man stille sig spørgsmålet: hvad er specifik for ECT? Hvilke specifikke molekylære mekanismer i hvilke specifikke områder af hjernen skal stimuleres for at opnå en antidepressiv effekt?
Læs mere