DPS: Lad os viske tavlen ren og begynde på et frisk

Vi er nødt til at styrke kapaciteten i behandlingspsykiatrien - og øge specialiseringen, ressourcerne og kompetencerne på bostederne, hvis det skal lykkedes at bremse volden på bostederne. Det siger Dansk Psykiatrisk Selskab.

Aftalen. Regeringen og satspuljepartierne blev den 14. oktober enige om en plan, der skal forebygge vold på botilbud. Til udmøntningen blev afsat 400 mio. kr. Omdrejningspunktet var de ”specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”. Hos DPS var vi kritiske: Vi mener, at man primært bør opruste den almindelige psykiatri. Vi vil ikke have mere tvang!

I december blev lovforslaget så sendt i høring. Og igen i februar. Læs mere her.

DPS stod ikke alene. Tredive patient- og personaleorganisationer var lige så kritiske som os. I et fælles brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg skrev vi bl.a.:

"Efter en nøje gennemgang af det reviderede lovforslag vil vi endnu engang vil opfordre partierne til at trække lovforslaget tilbage og starte på en frisk.... Lovforslaget er så indgribende i psykisk syge menneskers liv, at vi bliver nødt til at sige helt fra."

Den massive kritik fik den 1. marts 2017 Karen Ellemann til at trække forslaget tilbage.

Ministeren lagde samtidigt op til, at der skal findes en anden løsning, som forebygger vold på bosteder. Vi håber, at hun vil tage patienter og personalegrupper med på råd for at finde den rette løsning. Det har vi den 21. marts understreget i en fælles henvendelse til ordførere, DR og KL.

En helt central forudsætning for at løse de alvorlige problemer, vi ser i dag på bostederne, er gode patientforløb. Som DPS ser det, er der behov for to ting: Der er brug for at styrke kapaciteten i behandlingspsykiatrien. Og der er brug for at øge specialiseringen, ressourcerne og kompetencerne på bostederne. Sidst, men ikke mindst: Der er behov for en ny og ambitiøs psykiatrihandlingsplan, der signalerer ligestilling med somatikken.

Læs PM fra DPS, Lægeforeningen og DSR her
Læs Udspil fra DPS, Lægeforeningen mmfl her
Læs Dagens Medicins artikel her
Læs Danske Regioners udspil her og PM her
Læs KL og FOAs udspil her
Se arkiv

Månedens artikel

April 2017 Ophør med stofmisbrug forbedrer prognosen ved første-gangs psykose

Ti års follow-up studie af 266 patienter med første-gangs psykose viser, at hvis patienter med psykose ophører med at misbruge stoffer, så har de en lige så god prognose som de, der aldrig har misbrugt stoffer

Studiet er et 10-års follow-up af patienter, som indgik i det norsk-danske TIPS-projekt. TIPS undersøgte effekten af tidlig opsporing af psykose. Patient gruppen bestod af patienter med første-gangs psykose i alderen 15-65 år.

266 af de oprindelige 301 patienter blev genundersøgt ti år senere. De blev bl.a. undersøgt for graden af positive og negative symptomer og for funktionsniveau. Patienterne blev inddelt i fire grupper: ’forsat misbrugende’, ’episodisk misbrugende’, ’ophørt med misbrug’ og ’aldrig haft misbrug’.
Læs mere