FRA AFTALE TIL HØRING

Aftalen. Regeringen og satspuljepartierne blev 14.10.16 enige om en plan, der skal forebygge vold på botilbud. Centralt i planen er de ”specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”. Hos DPS er vi kritiske. Vi mener, at man prøver at forebygge tvang med tvang.

                                               "Frihedsberøvelse er en alvorlig ting. Det er en borgerret at kunne bevæge sig frit. Derfor vil vi gerne fastholde psykiatrilovens bestemmelse om, at man skal  være psykotisk for at kunne blive frihedsberøvet", siger DPS' formand.

Lappeløsning. Aftalen sikrer flere penge til psykiatrien, som er i knæ pga. den voldsomme vækst i antallet af patienter og årtiers manglen på ressourcer. "Men vi finder det dybt problematisk, at man nu udvider adgangen til at udøve tvang over for de svageste i samfundet. Og vi tvivler på, at planen vil løfte den udfordring, den skal løse: Den stigende vold på bostederne," fastslog DPS' formand, Torsten Bjørn Jacobsen tilbage i oktober 2016. Læs mere her

Andre har også blik for problemerne på bostederne:

Ombudsmanden går ind. Folketingets Ombudsmand har udpeget de socialpsykiatriske botilbud til særligt fokusområde i 2017. Læs mere her

Høringen. Den 21. december blev det nye lovforslag så sendt i høring. Med sine 198 sider er det en diger sag. Hvis nogen mistænkte DPS for at dramatisere, da vi tilbage i oktober sagde, at aftalen slet ikke ville kunne implementeres, uden at væsentlige dele af psykiatri-, sundheds- og sociallovgivningen skulle skrives om, fik de før jul syn for sagn: Det var rigtigt. Det viser alene titlen på høringen. Læs mere her

Januar 2017.  Det nye år var helt nyt, da de første meldinger kom om en psykiatri, der er ved at drukne. Første nødråb kom fra Risskov. Men det stod hurtigt klart, at personalet var lige så fortvivlede mange andre steder. Dansk psykiatri er i dyb krise. Læs mere her

Fælles høringssvar. Vi har aftalt, at DPS og Lægeforeningen, som også er med i PsykiatriAlliancen, udarbejder et fælles høringssvar. Høringsfrist er den 26. januar 2017.

Læs Høringsmaterialet her

Læs DPS' pressemeddelelse fra oktober om aftalen her
Man kan ikke forebygge tvang med tvang. Læs artiklen her
Læs selve Aftaleteksten her
Læs DPS' to debatindlæg på Altinget her og her
Læs Appellen fra DPS, DSR, BP og DP  til Folketinget her
Sophie Hæstorp uenig med Danske Regioner. Læs artiklen her
Grotesk besparelse. Læs artiklen her
Besparelse aflyst. Læs artiklen her
Se arkiv

Månedens artikel

Januar 2017 Depressive symptomer hos moderen under graviditeten kan påvirke barnets hjerneudvikling

Moderens tilstand under graviditeten påvirker barnets hjerneudvikling.
Har moderen symptomer på depression under graviditeten eller postpartum kan man senere se forandringer i barnets hjerne, når man undersøger strukturen af den grå og hvide substans i hjernen med MR.

52 kvinder blev gentagne gange målt med skalaen EPDS for depressive symptomer gennem hvert trimester af graviditeten og 3 måneder efter fødslen. Børnene blev MR scannet, da de var mellem 2,6 og 5,1 år gamle, idet man målte cortikal tykkelse og strukturen af hvid substans, det sidste vha. diffusion tensor imaging.
Læs mere